Vendel

Játék szabályzat

2015.08.13. 21:43

Programkereső

A Fidelio.hu hivatalos játékszabályzata

http://fidelio.hu/jatek oldalon megtalálható játékokon azok a magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik a fidelio.hu honlapon regisztráltak, és a regisztráció alkalmával a szükséges adataikat megadták. Az adatok megadása önkéntes, azok bejelentkezés után a http://fidelio.hu/adataim oldalon bármikor megváltoztathatók. A játékos részéről az adatai megadása egyben nyilatkozattételnek minősül arra vonatkozóan, hogy a jelen játékszabályzatot teljes egészében megismerte és maradéktalanul elfogadja. A regisztráció alkalmával megadott adatok valódiságáért a regisztráló felel.

A Fidelio Média Kft. alkalmazottai és partnerei, valamint az előbbiek hozzátartozói nem vehetnek részt a játékokban.

Kizárják magukat azok a felhasználók, akik azonos postacímről több megfejtést küldenek be ugyanazon játékhoz.

A játékos a megfejtés elküldésével egyben nyilatkozik arról, hogy a játékban meghirdetett időpont és helyszín számára megfelelő.

nyerteseket a játék lezárultát követően azonnal értesítjük regisztrált email címűkön, és a játék eredményét (a helyes megfejtést és a nyertesek regisztrált nicknevét) lehetőség szerint a játék lezárását követő 24 órán belül közzétesszük a fidelio.hu portálon is, a játékhoz fűzött hozzászólásban.

A Fidelio.hu nem vállal felelősséget azért, ha a megadott internetoldalon a regisztráció vagy a helyes válasz kiválasztása átmenetileg technikai vagy egyéb okokból nem lehetséges.

A Fidelio.hu nem vállal felelősséget azért, ha az email-értesítés vagy a postai küldemény kézbesítése meghiúsul, amennyiben a felhasználó által regisztrált nem valós postacímre ill. nem napi rendszerességgel használt email-postafiókba került elküldésre.

A Fidelio.hu nem vállal felelősséget azért, ha a játékban szereplő esemény meghiúsul, vagy a program megváltozik.

A játék lezárulta után fellépő, előre nem látott késedelem vagy nehezmény esetén a nyerteseket regisztrált email címükön értesítjük.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot módosítsa vagy megszüntesse és bármilyen módosítás vagy megszűnés esetén törekszik a nyilvánosság tájékoztatására, de a változás okától függően előfordulhat, hogy a változásról előzetesen nem lehetséges tájékoztatást adnia.

A Szervező a játékosok személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli, személyes adatok közzététele csak abban az esetben lehetséges és elkerülhetetlen, amennyiben a játékos a regisztráció során polgári nevét adta meg felhasználónévként.

A játékban történő regisztráció díjmentes, azonban a részvételhez szükséges internet hozzáférés és használat feltételeiről és költségeiről a résztvevők saját maguk gondoskodnak.

Budapest, 2012. január 1.