Téma:
A témához csak belépett felhasználók szólhatnak hozzá.
Kattintson ide a belépéshez! Regisztrálni itt lehet.
A Fidelio.hu fórumszabályzata itt olvasható.
Új hozzászólás   Új téma


 1. 6520 18:15 2015.03.29
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

                Virágvasárnap

   

  Valahol most egy tulipán-szájú,
  kicsi szamárka ordibál,
  hátára odaképzelem magam
  s vagyok Jézus király.
  Förgeteg-fehér szilvafák közt
  máris a borhegyre megyünk,
  hozsannázó bokrok fölött
  apostol-felhő jön velünk – –
  Jártak itt ólom-zord hadak,
  lánctalpukat a sár fedi,
  sisakjukon, mint sastojáson,
  tapos a kis csacsi –
  Gyerünk, csöpp állat, fönn a pincék
  homályában bort nyakalunk
  s kőből-kihasított fejű
  rokonokkal dúdolgatunk:

   

            Szent István, térdepelj közénk,
            magyarok térítő királya,
            nagyobb király térített minket,
            idők vasából koronája.

   

            De itt vagyunk, de megvagyunk,
            nézzük, hogy nő a völgyi búza
            s a szőlővirág hogy kígyózik
            fölrepedt, égő homlokunkra.

   

  Így éneklünk s az ördöglábú
  asztal lesz majd a nagydobunk –
  parasztok és Jézus király,
  egymást karolva mulatunk.

   

  /Csoóri Sándor/

 2. 6519 17:23 2015.03.25
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Ez a fórumtéma Bartókkal kezdődött, és azóta minden elérhető vele kapcsolatos verset beírtam, néhányat többször is. Most is ismétlek: http://fidelio.hu/forum?fq=%22Berajzolunk+egy+pici+almaf%C3%A1t%22&ft=hozzaszolasokban&forumsearch=Keres%C3%A9s

   

   

  Gergely Ágnes 15. stációjából idézek: " Bartók Béla születésének közelgő hetvenötödik évfordulója alkalmából A Bölcsész a kar néhány professzorának vallomását közölte Bartókról. „Csak segítettünk temetni – írta az egyik professzor. – Amerikában a leukémia ölte meg, itthon a hallgatás.” Egy másik professzor arról írt, hogy nagy muzsikusaink nevét e honban megközelítően sem hordja annyi intézmény, mint amennyi a múló karrierű politikai személyekét. Ezekben a napokban változtatták meg a csepeli Rákosi Mátyás Művek nevét Csepel Vas- és Fémművekre, a miskolci Rákosi Műszaki Egyetemét Nehézipari Műszaki Egyetemre, s a Rákosi Mátyás-ösztöndíjat ezentúl népköztársasági ösztöndíjnak hívták. „Mikor nevezünk már el valamit Bartókról?” – írta indulatosan a professzor. Csíkszeredainé Mák Ilka, aki a férje jogán erdélyinek vallotta magát, megírta a lapba, hogy Bartók dalait még gyermekkorában, jóformán az anyatejjel szívta magába. Romola elképzelte, ahogy a velmédi Mák kocsma mellett, egy földes szobában ring a bölcső, s a kacsmában Bartók dalait húzza a cigány, míg odébb, a Rojt utcában Fülöp Vince kubikos felesége, Hornok Emerencia azt énekli: „Aranyvégű cigaretta, te utolsó jóbarát…” Mák Ilka vallomásában részleteket idézett Bartók néhány publikálatlan, korai leveléből, köztük abból is, amit Párizsból írt valakinek a még fiatal zeneszerző, miután találkozott a század eleji magyar fővárossal, amelynek „közönségével – írta Bartók – nem lehet semmit sem kezdeni. Ide gyűlt mindenféle szedett-vedett sehonnai német, zsidó népség; nagyrészt ezek Budapest lakói. Nemzeti irányú nevelésükre kár időt pocsékolni.” A cikk híre, mint kőzetben a repedés, azonnal szétfutott az egyetemen; a szerkesztőségben, mondta Romolának Gyula, mindenki Bartókról beszél, kivéve Tarkövit, aki csak annyit jegyzett meg egyik nap: „Nekem jobban tetszik a másik Béla: A Zerkovitz.” „Igazán? – mondta Gyulának Romola. – Ha olyan nagy kutató a Karvaly, talán a káderlapokat is látta; annak idején, a tanulmányi osztályon. Kérdezd csak meg, mért vonták meg tőlem tavaly a Rákosi Mátyás-ösztöndíjat." (1983)

 3. 6518 10:47 2015.03.21
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Ma van Johann Sebastian Bach születésének 330. évfordulója. Életéről és művészetéről már sokat tudunk, így érdekes az alábbi vers, amelyben a közel 80 éves svéd költő, Lars Gustafsson, azt próbálja megközelíteni 1982-ben, mi volt Bach előtt. Se az eredetit, se magyar fordítást nem találtam, de a két fordítás eléggé egyértelmű...

  A vers és a kötet címe: Världens tystnad före Bach  The Stillness of the World before Bach

  There must have been a world before
  the Trio Sonata in D, a world before the A minor Partita,
  but what kind of a world?
  A Europe of vast empty spaces, unresounding,
  everywhere unawakened instruments
  where the Musical Offering, the Well-tempered Clavier
  never passed across the keys.
  Isolated churches
  where the soprano-line of the Passion
  never in helpless love twined round
  the gentler movements of the flute,
  broad soft landscapes
  where nothing breaks the stillness
  but old woodcutters' axes,
  the healthy barking of strong dogs in winter
  and, like a bell, skates biting into fresh ice;
  the swallows whirring through summer air,
  the shell resounding at the child's ear
  and nowhere Bach nowhere Bach
  the world in a skater's silence before Bach.

   

  /Philip Martin fordítása/

     Die Stille der Welt vor Bach

  Es muss eine Welt gegeben haben vor
  der Triosonate in D, eine Welt vor der a-moll-Partita,
  aber was war das für eine Welt?
  Ein Europa der großen leeren Räume ohne Widerhall
  voll von unwissenden Instrumenten,
  wo das Musikalische Opfer und das Wohltemperierte Klavier
  noch über keine Klaviatur gegangen sind.
  Einsam gelegene Kirchen,
  in denen nie die Sopranstimme der Matthäuspassion
  sich in hilfloser Liebe um die sanfteren
  Bewegungen der Flöte gerankt hat,
  wie sanfte Landschaften,
  wo nichts zu hören ist als die Äxte alter Holzfäller,
  das muntere Bellen starker Hunde im Winter
  und Schlittschuhe auf blankem Eis wie ferne Glocken;
  die Schwalben, die durch die Sommerluft schwirren,
  die Muschel, in die das Kind hineinhorcht,
  und nirgends Bach, nirgends Bach.
  Die Schlittschuhstille der Welt vor Bach.


  /Verena Reichel fordítása/  Néhány idézet:

  A a-moll partita (BWV 827) https://www.youtube.com/watch?v=6SvdfL6dEUQ

  A d-moll triószonáta (BWV 527) https://www.youtube.com/watch?v=NExH0-KPLXU

  A Wholtemperierte Klavier-ből: https://www.youtube.com/watch?v=8DOTSWHnAy4

  (jobban szeretem az eredetiket)  http://www.music.lv/organ/images/Riga_Dom/Doms.jpg

  http://www.music.lv/organ/organs/Riga_Dom.html 4. 6517 16:59 2015.03.19
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Igen érdekes olvasmány Gyarmati Fanni naplója az 1935 és 1946 közötti időre, amelynek olvasása során már 1939 tavaszánál tartok. Eddig is elővettem az éppen hivatkozott Radnóti-verseket, többnyire már sokszor olvasott gyönyörű műveket. Abban az időben már érződött a háború elkerülhetetlensége, a zsidóság újabb kálváriája, és nem lehetett véletlen, hogy a számos Radnóti-fordítás között volt az alábbi elégia is, amit aztán Venetianer, azaz Vándor Sándor zenésített meg.

   

  A Napló 1939. május 30-i bejegyzésében: "Délután meghallgatom Mikkel a Venetianer zenésítését a Tibullus Békeelégiájára. Nagyon-nagyon szép, amennyire én mint laikus meg tudom ítélni. Egészen furcsa meghatódás-félét érzek, hogy így a versből megalkotott zenét hallom. Büszke boldogság, hogy így tovább élt Mik műve, és azt hiszem, nagyon gondos, kongeniális és minden anakronizmustól tartozkodó munkája ez a Venetianernek. Ha megérjük, és ősszel még nem tiltják be a kórusokat, hát ősszel kerülne előadásra..."

   

  A Nyugat 1938. évi 9. számában ezt olvasni Radnótitól, Pax alma veni... (Jöjj el béke!) címmel:

   

  "A napilap hírei között olvasom, hogy augusztus másodikán, kedden hajnalban, az angyalföldi elmegyógyintézet szomszédságában egy férfi fáramászott és a magasból beszédet intézett a csoportosuló emberekhez. Felszólította őket, hogy parafadugóikat azonnal szolgáltassák be neki, mert azokkal akarja betömni a világ összes fegyvereit. Aztán harsány hangon a békét éltette. A rendőr leszedte a fa tetejéről és bevitte a közeli tébolydába, ahol "megállapítást nyert", hogy a szónok az intézet szökött "ápoltja".

   

  Cigarettára gyújtok és újra elolvasom a hírt. Dédelgetem, színezem magamban a képet. Egy ember a fa tetején békességet kiált. Egy "ápolt" végre nem Napoleonnak, nem japán császárnak képzeli magát. Majd borzongani kezdek és óvatosan körülnézek. Nyár elején felkapaszkodtam egy dobogóra s békehimnuszt szavaltam egy irodalmi társaság előadóestjén. Nemrégiben pedig lefordítottam Tibullus Detestatio belli-jét.

   

  Csak a fatetőn múlna s a parafadugón? Viselkedés és műforma kérdése lenne az egész?"

   

  A közel öt évvel későbbi német megszállás mai évfordulóján talán időszerű ez a háborút elátkozó vers, hiszen mind a költő, mind a zeneszerző a megszállás után sokaknak végzetessé váló zsidóüldözés áldozata lett; Abda és Sopronbánfalva közel 70 km-re van egymáshoz, és az említettek elpusztítása között is csupán 66 nap volt 1944/45 fordulójának táján. A Kardos László által is lefordított, az Elégiák I. kötetének 10., címnélküli versének adott cím: A béke dícsérete, míg Latkóczy Mihálynál: Dal a háborúról.


  Quis fuit, horrendos primus qui protulit enses?
       Quam ferus et vere ferreus ille fuit!
  Tum caedes hominum generi, tum proelia nata,
       Tum brevior dirae mortis aperta via est.
  An nihil ille miser meruit, nos ad mala nostra               5
       Vertimus, in saevas quod dedit ille feras?
  Divitis hoc vitium est auri, nec bella fuerunt,
       Faginus adstabat cum scyphus ante dapes.
  Non arces, non vallus erat, somnumque petebat
       Securus sparsas dux gregis inter oves.               10
  Tunc mihi vita foret, volgi nec tristia nossem
       Arma nec audissem corde micante tubam;
  Nunc ad bella trahor, et iam quis forsitan hostis
       Haesura in nostro tela gerit latere.
  Sed patrii servate Lares: aluistis et idem,               15
       Cursarem vestros cum tener ante pedes.
  Neu pudeat prisco vos esse e stipite factos:
       Sic veteris sedes incoluistis avi.
  Tum melius tenuere fidem, cum paupere cultu
       Stabat in exigua ligneus aede deus.               20
  Hic placatus erat, seu quis libaverat uva,
       Seu dederat sanctae spicea serta comae,
  Atque aliquis voti compos liba ipse ferebat
       Postque comes purum filia parva favum.
  At nobis aerata, Lares, depellite tela,               25
     Hostiaque e plena rustica porcus hara.
  Hanc pura cum veste sequar myrtoque canistra
       Vincta geram, myrto vinctus et ipse caput.
  Sic placeam vobis: alius sit fortis in armis
       Sternat et adversos Marte favente duces,               30
  Ut mihi potanti possit sua dicere facta
       Miles et in mensa pingere castra mero.
  Quis furor est atram bellis accersere mortem?
       Inminet et tacito clam venit illa pede.
  Non seges est infra, non vinea culta, sed audax               35
       Cerberus et Stygiae navita turpis aquae;
  Illic percussisque genis ustoque capillo
       Errat ad obscuros pallida turba lacus.
  Quam potius laudandus hic est, quem prole parata
       Occupat in parva pigra senecta casa.               40
  Ipse suas sectatur oves, at filius agnos,
       Et calidam fesso conparat uxor aquam.
  Sic ego sim, liceatque caput candescere canis,
       Temporis et prisci facta referre senem.
  Interea pax arva colat. pax candida primum               45
       Duxit araturos sub iuga curva boves,
  Pax aluit vites et sucos condidit uvae,
       Funderet ut nato testa paterna merum,
  Pace bidens vomerque nitent—at tristia duri
       Militis in tenebris occupat arma situs—               50
  Rusticus e lucoque vehit, male sobrius ipse,
       Uxorem plaustro progeniemque domum.
  Sed Veneris tum bella calent, scissosque capillos
       Femina perfractas conqueriturque fores.
  Flet teneras subtusa genas, sed victor et ipse               55
       Flet sibi dementes tam valuisse manus.
  At lascivus Amor rixae mala verba ministrat,
       Inter et iratum lentus utrumque sedet.
  A, lapis est ferrumque, suam quicumque puellam
       Verberat: e caelo deripit ille deos.               60
  Sit satis e membris tenuem rescindere vestem,
       Sit satis ornatus dissoluisse comae,
  Sit lacrimas movisse satis: quater ille beatus,
       Quo tenera irato flere puella potest.
  Sed manibus qui saevus erit, scutumque sudemque               65
       Is gerat et miti sit procul a Venere.
  At nobis, Pax alma, veni spicamque teneto,
       Perfluat et pomis candidus ante sinus.

   

   

   

                         DETESTATIO BELLI

   

  Ó, ki találta fel a rettentő fegyvereket rég?

      Míly fene vasból vert, marcona vad lehetett!

  Akkor kezdte a harcot a békés emberiség itt,

      akkor lelt rövidebb útra a szörnyű halál!

  Vagy tán bűntelen az, s félelmetes állatok ellen

      élesítette vasát, mely ime harcra segít?

  Mindez a sárarany átka, sosem volt háboru addig,

      míg kopogó fapohár járta a víg lakomán.

  Sáncot nem vontak, várat sem raktak, a pásztor

      Nyugton aludt, ha netán szerteszaladt is a nyáj.

  Így képzeltem el én! Fegyvertelen élek a napban,

      s nem riadok fel a vad trombita hangjaira.

  Most csata dúl, visznek, s egy férfi talán köszörüli

      súlyos kardját, mely oldalam átveri majd.

  Óvjatok ó örökölt Lárok! ti neveltetek engem,

      itt futkostam szent lábaitok körül én.

  Nem szégyen, hogy ócska fatörzsből vagytok e házban,

      így faragott ki az ős, így szeretett az utód.

  Egyszerű régi idők! akkor volt még az adott, szó

      szent, amikor fából állt az az isten is itt.

  Ő egyként segitett azon, aki a fürtöket hozta,

      aki kalászkoszorút font neki áldozatul.

  És kinek álma betelt, az hozza kalácsa javát már;

      míg kicsi lánya a friss mézzel utána tipeg.

  Űzzétek most Lárok a ránk sziszegő nyilakat hát,

      s néktek ajánlom az ól legszelidebb malacát.

  Tiszta ruhát veszek és mirtuszt fonok a kosaramba,

      így viszem én s mirtusz díszíti homlokom is.

  Tetszeni így akarok! hősködjék más a csatában,

      vívja ki Mars vele majd a dobogó diadalt.

  S mondja a tetteit el, míg én poharazgatok itt és

      fesse az asztalra borral a táborokat.

  Hát nem őrület-é a halált még harccal idézni?

      úgyis rádtör az és lépte se hallik elébb.

  Nincs szüret ott lenn, nincs aratás, de a Cerberus őrt áll,

      és a ronda hajós szállit a Styx közepén;

  perzselt hajjal, dúlt arccal seregek tolakodnak,

      míg a sötét parton már halovány tömeg áll.

  Míly okos az, akit úgy havazott be a csöndes öregkor,

      hogy kicsi birtokon él s gyermeke is szaladoz!

  Nyájával maga jár, fia kis bárányait őrzi,

      fürdőt készit elő asszonya s várja haza.

  Így öregedjem meg, ősz haj koszoruzza fejem majd,

      és ha mesélek, a múlt lengje körül szavaim.

  Addig lakja mezőnket a hószínű Béke. A szántó

      ökröt is ő fogta hajdan a járom alá:

  Ő kötözött venyigét és rejtett mézet a fürtbe,

      s holnap a víg apa már tölti fiának a bort:

  békeidőn a kapák és ásók fénye ragyog, míg

      rozsda emészti sötét zugban a fegyvereket . . .

  Álmos a csöppnyi család; viszi már haza a berek áldott

      fái alól a paraszt s ittasan áll szekerén.

  Vénusz harcai forrnak, a lány panaszolja, letörték

      ajtaja zárát és szertezilált a haja:

  sír, sebesült arcát tapogatja, de sír a legény is,

      szégyentől pirosán dugja kemény kezeit.

  Szítja a féktelen Ámor az indulatát a viszálynak

      s a haragos pár közt lassan az ágyra leül.

  Kőből és vasból van a férfi, ha bántja a lánykát:

      földre tiporja le az a magas isteneket.

  Mert az elég, ha kibontod a keblén lenge ruháját,

      és csöndben motozol dús haja fürtjei közt,

  s végül elég, ha könnye kibuggyan: boldog ezerszer,

      akinek indulatán gyenge leányka zokog.

  De aki durva, viselje a fegyvereket, meg a pajzsot,

      és a szelíd Vénuszt messze kerülje el az.

  Jöjj hát áldott Béke! kalászt lengess a kezedben,

      s tiszta fehér öledet fedje be drága gyümölcs.

   

   

   

   

 5. 6516 09:29 2015.03.16
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Tegnap Kristóf-nap is volt. A Baráti Kristófról oly sok szépet író Csengery Kristóf nem csupán zenekritikákat, hanem verseket is ír. Most is bemásolok egyet közülük a Liget 2008/9. számából.

   

   

  Szindbád és a mozdulatlanság temploma

   

  Míg a csaló idő cammogva rohan,

   

      száguldva ballag, repülve áll,

   

  a biztosra áhítozol, a szilárdra - a pontra,

   

      ahol a lélek megnyugvást talál,

   

   

   

  és fogódzót az elme. Mint alkimista

   

      az aranycsinálás titkát, makacsul keresed

   

  a Mozdulatlanság Templomát: a forgó-keringő

   

      világegyetemben azt a helyet,

   

   

   

  amely megőrzi magát. Rácsszerkezetéből

   

      romlás, javulás esélye kihull,

   

  törvényen kívül önnön képletét

   

      ismétli vég nélkül s változatlanul.

   

   

   

  Úgy hiszed, ha eljutsz hozzá, és rápillanthatsz,

   

      megváltás lesz az a találkozás: amit

   

  vétettél, eltörli, minden tévelygést és

   

      minden botlást érvénytelenít

   

   

   

  az elégtétel, a tudás, hogy mégis

   

      van állandóság; akad létező,

   

  amelyen nem fog a fordítva ferdítő,

   

      önmagát meghazudtoló idő.

   

   

   

  Sokáig töprengsz, hol lehet a templom,

   

      s mi lehet: sziklabarlang, évszázados

   

  cédrus, napverte hegyhát, vagy csak

   

      egy kő a parton, melyet simára mos

   

   

   

  a folyó? Egy állat? Az oroszlán, a bárány?

   

      Egy égitest? Egy könyv? Egy gondolat?

   

  Egy érzés? Egy emlék? Egy természeti törvény,

   

      amely hűvös edényként megmarad,

   

   

   

  míg az anyag elfolyik belőle? Mindezt

   

      számba veszed, nem feledkezve el

   

  az emberről sem, kérdezel holtat és élőt,

   

      hogy ő-e a Templom - s mind nemmel felel.

   

   

   

  Belátod lassan: valamennyi teremtmény

   

      szüntelen változik kívül-belül;

   

  mint kígyó a bőrét, koronként levedli

   

      elhordott éveit, s átlényegül.

   

   

   

  Mégsem adod fel. Hiszel a Templomban,

   

      akarod a létét. S ha rábukkanni nem

   

  sikerül idekinn, hát megvonod a vállad,

   

      s más utat választasz: elindulsz odabenn,

   

   

   

  ahol a lélek lakik. Talán te magad vagy,

   

      akitől a Mindenség a létezés

   

  titkát tanulja: az ős-örök ego, mely

   

      moccanatlan gubbaszt a sötétben, és

   

   

   

  kezdettől tud mindent. Hálódat a mélybe

   

      meríted, hogy kifogd, mint halász,

   

  önmagad - és csalódsz: nem egyetlen ént, de

   

      nyüzsgő-zsibongó sokaságot találsz.

   

   

   

  Képeidet, ahogy álltál az évek

   

      lencséje előtt, megőrizte az agy.

   

  Mind eltér a másiktól, mind hasonlít hozzád.

   

      Egyik se vagy te. Mindegyik te vagy.

   

   

   

  Belül sem találtad meg, amit kívül

   

      hiába kerestél. Minden hamis:

   

  te sem vagy ugyanaz, te sem vagy egy, és

   

      - ki tudja most már - talán nem is

   

   

   

  létezel. Értelmetlen kutatni: csak rögeszme,

   

      képzelgés a Templom, egy maréknyi só,

   

  amely ízét vesztve a sárban enyészik,

   

      mert nincsen, nem lehet kapaszkodó.

   

   

   

  Sírsz. Három éjszakán és három napon át

   

      folynak patakokban a könnyeid,

   

  majd amikor a csendes hullámzás kimosta

   

      belőled a hit utolsó cseppjeit,

   

   

   

  felállsz, elindulsz súlytalanul lebegve.

   

      Mint hazatérőt, magába fogad

   

  a szürkeség, tested átitatja a pára.

   

      Felold, feloldoz az alkonyat.

 6. 6515 10:51 2015.03.15
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

   

  Au Platane

   

  Paul VALÉRY

   

  Recueil : "Charmes"

   

  A André Fontainas


  Tu penches, grand Platane, et te proposes nu,
  Blanc comme un jeune Scythe,
  Mais ta candeur est prise, et ton pied retenu
  Par la force du site.

   

  Ombre retentissante en qui le même azur
  Qui t’emporte, s’apaise,
  La noire mère astreint ce pied natal et pur
  À qui la fange pèse.

   

  De ton front voyageur les vents ne veulent pas;
  La terre tendre et sombre,
  Ô Platane, jamais ne laissera d’un pas
  S’émerveiller ton ombre!

   

  Ce front n’aura d´accès qu´aux degrés lumineux
  Où la sève l’exalte;
  Tu peux grandir, candeur, mais non rompre les noeuds
  De l’éternelle halte!

   

  Pressens autour de toi d´autres vivants liés
  Par l’hydre vénérable;
  Tes pareils sont nombreux, des pins aux peupliers,
  De l’yeuse à l’érable,

   

  Qui, par les morts saisis, les pieds échévelés
  Dans la confuse cendre,
  Sentent les fuir les fleurs, et leurs spermes ailés,
  Le cours léger descendre.

   

  Le tremble pur, le charme, et ce hêtre formé,
  De quatre jeunes femmes,
  Ne cessent point de battre un ciel toujours fermé,
  Vêtus en vain de rames.

   

  Ils vivent séparés, ils pleurent confondus
  Dans une seule absence,
  Et leurs membres d´argent sont vainement fendus
  À leur douce naissance.

   

  Quand l’âme lentement qu’ils expirent le soir
  Vers l’Aphrodite monte,
  La vierge doit dans l’ombre, en silence, s’asseoir,
  Toute chaude de honte.

   

  Elle se sent surprendre, et pâle, appartenir
  À ce tendre présage
  Qu’une présente chair tourne vers l’avenir
  Par un jeune visage. . .

   

  Mais toi, de bras plus purs que les bras animaux,
  Toi qui dans l’or les plonges,
  Toi qui formes au jour le fantôme des maux
  Que le sommeil fait songes,

   

  Haute profusion de feuilles, trouble fier
  Quand l’âpre tramontane
  Sonne, au comble de l’or, l’azur du jeune hiver
  Sur tes harpes, Platane,

   

  Ose gémir!. . . Il faut, ô souple chair du bois,
  Te tordre, te détordre,
  Te plaindre sans rompre, et rendre aux vents la voix
  Qu’ils cherchent en désordre!

   

  Flagelle-toi!. . . Parais l’impatient martyr
  Qui soi-même s’écorche,
  Et dispute à la flamme impuissante à partir
  Ses retours vers la torche!

   

  Afin que l’hymne monte aux oiseaux qui naîtront,
  Et que le pur de l’âme
  Fasse frémir d’espoir les feuillages d’un tronc
  Qui rêve de la flamme,

   

  Je t’ai choisi, puissant personnage d’un parc,
  Ivre de ton tangage,
  Puisque le ciel t’exerce, et te presse, ô grand arc,
  De lui rendre un langage!

   

  Ô qu’amoureusement des Dryades rival,
  Le seul poète puisse
  Flatter ton corps poli comme il fait du Cheval
  L’ambitieuse cuisse!. . .

   

  -Non, dit l’arbre. Il dit: Non! par l’étincellement
  De sa tête superbe,
  Que la tempête traite universellement
  Comme elle fait une herbe!

   

   

   

  A platánfához

   

  Meghajlasz, nagy platán, mezítlen vagy s olyan
  fehér, mint ifjú szittya,
  de tisztaságod és a lábad fogva van:
  a föld, a hely szorítja.

   

  Zengő árnyadban a lombod hívó azúr
  fészket talál magának,
  sarával fekete anyád rásúlyosul,
  béklyózza szűzi lábad.

   

  Nem várja utazó homlokod szél, platán,
  a sötét föld nem enged
  soha egyetlenegy lépésnyit sem, ha tán
  ámulni volna kedved.

   

  Homlokod nem jut el csak a növényi nedv
  kereste fényhatárig.
  Növekszel, tiszta fa, de el nem tépheted
  kötésed, mely megállít.

   

  Érezd magad körül, akiket fogva tart
  a jó szándékú hidra:
  a nyárfát, a fenyőt, a magyalt, a juhart –
  gondolj a társaidra,

   

  akik görcsös-bogos lábbal halálukig
  zilált hamvakban állnak,
  érzik, vetkőzve már, hogy szárnyas magvaik
  lebegve messzeszállnak.

   

  A gyertyán és a szűz rezgőnyár és a négy
  nőből támadt erős bükk,
  veri, hiába, az ég mindig zárt ivét
  sok águk-evezőjük.

   

  Élnek külön-külön, s hullatják könnyeik
  az egyetlen hiányban,
  s ezüstös tagjaik megsebződnek szelíd
  kezdetükkor, hiába.

   

  Estente kilehelt lelkük testetlenül
  Aphrodité felé leng,
  s a homályban a szűz bizonnyal csendben ül,
  és perzseli a szégyen.

   

  S elsápad, tetten ért bűnös, hogy részese,
  hogy tud egy halk előjelt,
  amelyet egy jelenvaló test küld üde
  arcával a jövőnek.

   

  Te, kinek állatok karjánál a karod
  tisztább, s aranyba mártod,
  te, ki nappal a Rossz fantomát láttatod,
  s ismétlik azt az álmok,

   

  te levélzűrzavar, te büszke nyugtalan,
  mikor a tramontána
  zengeti már az új tél azúrját, arany
  hárfáidon, platánfa,

   

  ó, hajlékony fatest, merj nyögni-zúgni csak,
  csavarodj, tekeredj meg,
  jajongj, de meg ne törj, add vissza hangjukat
  a megbolydult szeleknek!

   

  Ostorozd meg, mohó mártír, nyúzd meg magad,
  sebezd meg te a tested,
  hogy ott ragadjon a fáklyán a láng, ne hagyd,
  oldd el a szállni restet!

   

  Hogy szálljon születő madaradhoz dalod,
  s a lélek tiszta mélye
  egy tűzről álmodó törzs lombját rázza, hogy
  lobbanjon új reményre!

   

  Téged választalak, imbolygó nagy személyt,
  szépségeddel betelve,
  sanyargat, kényszerít, ó, roppant ív, az ég:
  szólj érte, légy a nyelve!

   

  Driádjaiddal is versenyre kelve, csak
  a költő tud rajongva
  úgy simogatni, nagy sima test, mint lovat
  lelkes lovasa combja.

   

  Nem, szól a fa, nemet mond nagyszerű feje
  dacosan tündökölve,
  s mint fűvel, a vihar úgy bánik el vele,
  úgy teperi a földre!

   

  /Lator László fordítása/

   

   

   

  L’OISEAU CRUEL…

   

  L’oiseau cruel toute la nuit me tint
  Au point aigu du délice d’entendre
  Sa voix qu’adresse une fureur si tendre
  Au ciel brûlant d’astres jusqu’au matin.

   

  Tu perces l’âme et fixes le destin
  De tel regard qui ne peut se reprendre;
  Tout ce qui fut tu le changes en cendre,
  O voix trop haute, extase de l’instinct...

   

  L’aube dans l’ombre ébauche le visage
  D’un jour très beau qui déjà ne m’est rien :
  Un jour de plus n’est qu’un vain paysage,

   

  Qu’est-ce qu’un jour sans le visage tien?
  Non!… Vers la nuit mon âme retournée
  Refuse l’aube et la jeune journée.

   

  /Paul Valéry/

   

   

   

  Kegyetlen madár

   

  Kegyetlen madár, egész éjszaka
  a gyönyör tűhegyén tartott az ének,
  hangod, melyet a csillagtüzes égnek
  küldött az édes révület maga.

   

  Átjárod lelkem, sorsom már soha
  el nem vehető pillantással éred;
  ami csak volt, mindent-mindent eléget
  az üveghang, az ösztön mámora…

   

  Egy szép nap arcát felvázolja lassan
  a hajnal a homályban – hasztalan:
  nekem az új nap meddő táj, lakatlan.

   

  Arcod nélkül a nap mivégre van?
  Visszafordul lelkem az éjszakába,
  a hajnalt és a napot nem kívánja.

   

  /Lator László fordítása/

   

   

   

   

   

 7. 6514 08:15 2015.03.11
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

   

  Noi, colecţionarii


  Noi, colecţionarii de piane
  am hotărât ca mâine, la ora cinci fix
  să începem să târâim uriaşele noastre mecanisme
  încoace şi încolo prin odaie
  până când vecinii, înspăimântaţi
  vor fi ieşit în stradă cu urechile smulse

  neînduplecaţi le vom împinge mai departe
  dintr-o odaie în alta
  până când oraşul va fi părăsit în grabă
  şi trupele imperiale îl vor fi înconjurat
  decalrându-l oraş închis, oraş de rezervă

  radioşi apoi vom scoate pianele în stradă
  şi le vom târşâi pe caldarâmul municipal
  până când soldaţii, înnebuniţi
  îşi vor împuşca unii altora câinii
  iar ultimii ziarişti îşi vor fi trântit de pământ
  microfoanele însângerate

  şi dacă nimic neprevăzut nu va interveni
  la şapte fix vom cânta ceva din Vivaldi


  Matei Vişniec (1956 -    )
  Mi, zongoragyűjtők


  Mi, zongoragyűjtők
  Elhatároztuk, hogy holnap, pontban öt órakor
  Elkezdjük húzni-vonni hatalmas szerkezeteinket
  Ide-oda a szobákban,
  Amíg csak a szomszédok, fülüket tépve
  Ki nem rohannak az utcákra,
  Mi azonban hajthatatlanul tovább vonszoljuk
  Zongoráinkat egyik szobától a másikig
  Addig, amíg a várost sürgősen ki nem ürítik
  És a királyi hadak közre nem fogják,
  Lezárt, leszázalékolt városnak kiáltva ki,
  Sugárzó arccal levisszük aztán a zongorákat az
  Utcákra is, és tovább vonszoljuk őket a kövezeten,
  Amíg csak a katonák az őrület határán
  Egymás kutyáit mind agyon nem lövik,
  És az utolsó újságírók is földhöz csapják
  Vérbeborult mikrofonjaik,
  És ha nem jönne közbe semmi, mi, zongoragyűjtők
  Pontban hét órakor játszunk majd valamit Vivalditól.


  /Jánk Károly fordítása/     

 8. 6513 10:43 2015.03.10
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Elírtam, mert természetesen a halálozási évfordulókról van szó :-( Elnézést!

 9. 6512 10:40 2015.03.10
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Csak emlékeztetőül:  Bartók 61. születésnapja alkalmából írtam be ide ezt a verset, amit most ki is egészítek a zenéjével. Lassan közeledik a 70. évforduló.

   

                BARTÓK

                       V. Vonósnégyes

  tengerszembe merült harang
  mely egyszerre szólni kezd
  vándorbot amely kivirágzott
  furulya mely zenekarokat
  zendített meg
  négy szellem négy földöntúli alak - jelenés
  kezükben hegedű és
  játszanak - érted?

  Nem! Érzed?
  Talán sejtjeid
  hajszálaid és zsigereid
  értik
  a torkonragadott hegedűk
  leszakadt üveg-sikolyát
  vergődő füzek vértelen árnyait
  a földsarkok mágneses zizegését
  távoli bolygók fényjeleit:

  üveg-szövőszékeken
  négy párka sodorja
  sorsod fonalát -
  Elhallgat a hang:
  elvágódik az életed,
  mint havas tetőn

  elesett katona:
  láthatatlan sebéből
  szivárog a vér . . .

  Az anyagtalan anyag
  víjjogva nő, tompán csattogva
  árad
  feloldja izmaidat
  lábszárcsontjaidat
  koponyádat:
  kényszerképzeteidet
  már elmosta a hullám
  már csak ősemlékeid
  élnek
  ringva úszó
  villogva kúszó eleven virágok:
  víz alatt, sziklák mellén
  sarjadt koráll-bozontok,
  keringve kergetőző
  polipok, tintahalak
  medúzák
  és villamos ütéseket osztogató
  tükörsima ráják -

  /Képes Géza/

   

   

  Kiegészítésül: https://www.youtube.com/watch?v=xUDWR8bkeDs

   

  Bartók utolsó két vonósnégyesét  a Kolisch-Quartet muatta be: az ötödiket közel 80 évvel ezelőtt, a hat évvel később írt utolsót már nekik is ajánlotta a szerző; részletesebben a link alatt.

   

  Emlékezetes még számomra a Takács Vonósnégyes 1984-es LP-je az összes v4-essel, és a Párkányi Kvartet felvételei. Előbbiekből a kiegészült megmaradó tagok 1998-ban újra felvették a DECCA-nak a sorozatot, és ebből is van felvétel  a Youtube-on, miként ott - többek között - a Juilliard Vonósnégyessel egy 1993-as felvétel is meghallgatható.

 10. 6511 18:15 2015.03.09
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Nem ismertem, köszönöm a jelzést.

   

                    Zsoltár

   

  Mikor a világba vágnak
  a rozsdás pengék, a fények,
  s mint a galambok, elülnek
  a gyűrűző remegések,
  a hűvös hátú vizeken
  csak álmos hullám botorkál,
  szívemben akkor versz te fel,
  mint szúnyogdal, vízi zsoltár.

   

  És lassan fellüktet a föld,
  érzem: az érverésed,
  a fákról menekül a zöld,
  s hűvös szemedre téved,
  elbólongnak az árnyak,
  alkonnyá szenesednek,
  reszket vállamon vállad,
  mint vízen az égitestek.

   

  /Bella Istvám,

  a Szeretkezéseink c. kötetből (1999)/ 

 11. 6510 14:16 2015.03.09
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Látom ismered, bár az eredeti gregorián szekvenciában könnyebb felismerni:

  https://www.youtube.com/watch?v=9Z-YJ1vCdwo

 12. 6509 09:40 2015.03.09
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Írhatnám a Vicces-be vagy a Zenész viccek-be vagy a Legviccesebb (klasszikus) zenék közé.

   

  A február 18-i Nők Lapjában a 86 hónapos japán-magyar hegedűs kislányról Veér Liliről, illetve (eddigi) élettörténetéről olvasható riport. A 86 szép szám, életéveket megjelölve, és egy ilyen hosszú és főleg zenés élet igen tartalmas, ha tartalmas, de kellenek az érdekes történetek abba a lapba is, Lilié pedig - eddigi rövidsége ellenére - az.

  Lili megzenésített álmai a cím, alatta egy kedves és mosolygó kislány, kezében egy 1/4-es hegedűvel, majd a sztori (story), magyar apa és japán édesanya, zenészek, tehetséges kislány, akár a virtuózok közt is szerepelhetett volna, erről számos videó tanúskodik a Matyas Veer júzernév alatt.

  Eddig persze még semmi sem volt vicces, tiszteletre méltó hivatások, tehetség, álmok, szorgalom, fegyelmezettség, törekvések, minden a zene körül.

   

  A vicces a kétszer is említett következő megjegyzés: "A zenélés olyan, mint a drog", mondja az apa, Veér Mátyás.

  A júzerként már említett édesapa harsonás, ilyen felvételeket is töltött a tubusba, érdemes meghallgatni ezekből!

  A droggal eddig nem is lenne különösebb bajom, bár nem élek vele, de egy fiatalembernek lehetnek ilyen tapasztalatai, viszont a Mihalicz Csilla által jegyzett riport végén egy hangulatos képen az egész család muzsikál, összesen négyen, mert az eddig nem említett kisebbik lány gordonkás, és a csak most nevesített Ichimura Aki, aki kürtös.

  A kép sarkában pedig megint a kábító szöveg: "A családi 'kvartett' minden tagja érzi már: a zene olyan mint a drog."

  A drog borzalom, használóját megszállja az ördög, kisgyerekek esetében, akik már érzik... a kisördög, mint engem most e viccelődés kapcsán. Illik elűzni!

  https://www.youtube.com/watch?v=tIv4Tb99ekE 

  A március 23-án lesz 72 éves szerző 2006-ban írta ezt a művét 3 harsonára és egy basszusharsonára.

   

  Innen a kislánnyal is elérhetők videók: https://www.youtube.com/channel/UCVqA9S-jgLvmeifXLC9nDtA

   

   

   

  Pillanat

   

  Van amikor
  úgy csontig merevedsz
  hogy csak a zene tud feloldani
  a bőr borzongásával
  hajlékony izületeivel
  a hús domborzatával
  és az anyagtalan gondolattal
  hogy újra kimozdulj magadból

   

   

   

   

   

  Vírus

   

  Élet jeleit szeretném róni a papírra
  Leróni még fennálló tartozásaimat
  (És nem róni fel senkinek amivel netán nekem tartozik)
  De egyre csak a halál billentyűibe botlanak
  Ujjaim mintha vírus bújt volna a gépbe
  Vagy zsigereim réges-rég elfeledett babonája
  A randevúk előtt ismételten vacogva
  Hajtogatott Nem jön el! Nem jön el!
  (Hogy eljöjjön) s most a folytonos Eljön!
  Eljön! kísértő kényszere (hátha így
  mégsem jön el) (Erre a pedig kikerülhetetlen
  randevúra) De tudom a láthatáron úgysem látható
  Hiába minden exorcizáció…

   

   

  /Somlyó György versei a Törésvonalakból (1997)/

   

 13. 6508 09:27 2015.03.09
 14. 6507 09:13 2015.03.09
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Kedves mindegy! Szerencsére kedvencemből, Kodály Psalmusából vizsgázhattam, - előadásában is többször részt vehettem - de csak nem régen tudtam meg Tardy László karnagy úrtól, akkori tanáromtól, milyen zenei akrosztichont rejetett el Kodály a mű elején. Ismered talán?

 15. 6506 08:43 2015.03.08
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Ezt a verses szózatot Bartók halála után már csak az özvegynek ajánlhatta, de egész népének írta a költő:

   

                 A csodálatos mandarin

   

                                                                                               Bartókné Pásztory Dittának

   

  ez mind egy fejben volt és ez a fej
  nem fért az országban és kinőtte
  és elroppant az ország a Homlokon:
  nézz rá magyar – mit kell tanulni Tőle
                hogy bőszülj fel légy híve rendületlen
                te is magyar de nem hazádnak
                törd széjjel nőjjél túl határain
                miként a Szellem kit palackba zárnak
  tördeld bilincsét pattantsd ha abroncs
  verd szét ha lánc ha sánc ha várfal
  – kidob nem ismer: majd tán beéred
  öt földrésszel három óceánnal
                tanulj Bartóktól s nőjjél magyar
                nézd hogy füstölték hová söpörték
                és lásd fájni Bartók márványarcát
                hogy híre járt: meghalni törpék
  Magyar: Isten-hátának-megett is
  te ráfigyeljél – világok lantverője
  nemcsak zenét sok-nagy zenét:
  igaz-mivoltod kell tanulni Tőle

   

  /Határ Győző, 1945/

 16. 6505 20:04 2015.03.07
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Tegnap volt a címzett halálának 48. évfordulója.


             

                Psalmus

   

                                                       Kodály Zoltánnak

   

  mind ez ünneplésből
  ékes nagy csend támad
  messzehanyatlóban
  álomkőbe zárnak

   

  ott kürtölsz Öthangú
  – egyhangú hangfogón
  mind a mélyet némán
  némábbat harsogón

   

  míg lenn pokoliglan
  úton vagy Jószándék
  felszállsz a Pávával
  (égi jegyajándék)

   

  ki ha már nem zenélsz
  mert nem zendegélhetsz
  csillagok nyáresti
  rengő tengeréhez:

   

  magyarnak helyette
  zúgj fel az Igében
  szólalj fel a szóban
  szűkölj fel a szélben

   

  perelj a perlőkkel
  fennen panaszolhasd
  „hacsak elvesztenél
  holott – Uram hol vagy?”

   

  /Határ Győző, 1957;

  a Hajszálhíd c. kötetből/

   

   

  További Határ-versek:

   

  Zeneszer

   

  SZÉL-
  ben
  szál-
  lon-

  hegedű:
  szemeimben
  húr – gégémbe
  v o n ó s-
  zenekar
  füleim körül
  e l l o b o g ó
  csigafürt! –
  glorió-
  la

   

  /1950; az Aurora florealis c. versciklusból/

   

   

  Határ Győzőnél a zeneszer a hangszer megfelelője...

   

   

             Hárfajáték

   

  szeresd a szemvilágot
  mert láthatárt mutat
  koronázzad ha látod
  hajladozásukat

   

  szeresd a fül zenéjét
  lomboldal-zsongatót
  a fülnek szent személyét
  hogy hall és hallhatod

   

  a cirpelő sugárzást
  sűrűzd magadra Hárfás
  ha leng a lomha part

   

  terülj terülj öt érzék
  s az áldás érverését
  a melleden dobold

   

  /1954; a Mozdonyszikrák-ból/

 17. 6504 21:01 2015.03.06
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte


  Ezer határon túl

   

  "Sose halunk meg..."? A boldog duhaj
  csak a nótában boldog! Annyi jaj
  fullaszt, annyi rém tör rám, annyi árny,
  hogy én e békés földi éjszakán,
  még ezen is csak túlvilág vagyok,
  csak rom, kísértet... De aztán, ahogy
  sír előbb, zokog és őrjöng a szív,
  majd elfárad s végűl megnyugoszik,
  sóvár kínjából testvér percei
  kelnek a multnak, éj s nap képei,
  összevissza lebegnek, rajzanak:
  már nem tudom, agyamban zeng-e, vagy
  odakint ez a zene: mikor a
  szemem lehúnyom, egyszerre Buda,
  egész Buda köröttem muzsikál,
  köröttem ezer holdfényes határ
  s ezer határon túl a távoli
  Somogy és Szatmár minden tücskei.

   

   

   

   

  Hangok

   

  Hangok játéka is vonzott: ahogy
  egy sereg galamb alásuhogott,
  szárnyaik édes püpügése a
  leszállás előtt, tücsökszó, puha
  méhzümmögés, kövekkel kongatott,
  hárfazsongású sürgönyoszlopok,
  kotlóstyúk kottya, s az a méla mú,
  a teheneké! hars kukurikú
  hajnal előtt, tavi békazene:
  pendülő üm, mord kvarty, víg brekeke,
  és a többiek, mozdony robaja,
  nehéz reszelők rekedt sikolya,
  villámropogás, s őszi égen át
  láthatatlan jajongó vadlibák,
  s ezer egyéb hang: mindegyik mögött,
  bár elzengtek, annyi kép röpködött,
  hogy húnyt szemmel ma is össze lehet
  raknom belőlük a fél-életet.

   

   

   

  A rét meghal

   

  Szöcske, ökörnyál, réti muzsika.
  Bizsereg a nap arany illata.
  Mindegy, ki vagy, felnőtt-e vagy gyerek.
  Valami épít, észre se veszed.
  Ásitasz, nyujtózol, unatkozol.
  Ég s föld lassan mégis megostromol.
  Fáradt vagy; ráérsz; ez a fő; pihensz.
  Egy tücskön, hangyán talán elmerengsz.
  Aztán szétnézel: az ismert világ!
  S húnyt szemed már az eget zárja rád.
  Vízmoraj, kolomp: csengő vonalak.
  Szálló lepke rajzol új hangokat.
  Bőröd ízlel, látni kezd, hallani.
  Egész testedet felhő emeli.
  Egy dallam visz, de keresztezi száz.
  Benne zümmög a tegnapi darázs!...
  Emléked van, s nem sejti maga sem.
  A rét meghal. - De te tudod, milyen!

   

   

   

   

  Fény, fény, fény

   

  Lázadás lettem, égiháború,
  tűzvész; nem szelid sugárkoszorú;
  fény, fény, fény, szárny, rakéták, zűrzavar!
  Villám-agancsait a Zivatar
  büszkén hordozta előttem, hiszen
  heroldom volt, apám és istenem;
  de nem tudtam kótázni a szavát,
  vagy csak néha. Már nem fogott a gát,
  a babitsi, és erőm parttalan
  áradt, hígult. Új formák mágnesét
  akartam; s törni a régiekét
  (nem lévén urunk); s új izlést, s olyan
  új logikát, mely, mint egy zenekar,
  saját magának is belerivall
  a dallamába: vágyak s mámorok
  viharát zengtem Wagner álmodott
  lelkével, ifjú, káprázó titán,
  dörgő dobokkal és lángtrombitán.

   

   

   

  A Sátán Műremekei

   

  Vágyak koldusát, kétségbeesés
  őrölt s uszított, gyáva remegés
  pénztől, holnaptól, s émely, undor a
  napi robottól. Biztonság, soha
  nem ismertem boldog tájaidat:
  legszebb éveim mocsok és harag
  lepte, kormozta! Sokszor gondolom:
  nem voltam-e, mint a zenekarom,
  őrült kissé ezidétt magam is?
  Énekelni akartam, és hamis
  skálák csavarták hangom; emberi,
  és embertelen lettem. Valami
  betegség volt ez, belső, iszonyú
  tüzijáték s füstbefúlt háború,
  zűrzavar, omló ideáloké,
  csikorgó vágy, új s szent ábrándoké,
  ördögűzés, maga is ördögi -
  versben: A Sátán Műremekei.

   

   

   

  A legfőbb boldogság

   

  A legfőbb boldogság, a legkötőbb,
  a legodaadóbb, istenitőbb,
  az, amely úgy hív, hogy borzongsz bele,
  az, amelyben két világ egy zene,
  az, amelyben a szellem szárnyra kél,
  az, amely már nem is szenvedély,
  az, amely fény, súlytalan súlyegyen,
  az, amelyben minden jel végtelen,
  az, amelyben már mozdulni se mersz,
  az, amelyben örökbéke a perc,
  az, amelyben megszakad a tudat,
  az, amelyben kicseréled magad,
  az, mely, élvezve, a vég gyönyöre,
  s ha ébredsz, a költészet kezdete:
  A legfőbb tudás nem a szépeké -
  bárkié, ki a tulsó partra jut,
  s tovább vinni, a közös menny fölé,
  Kué Fi és Kleopátra se tud.

   

   

   

  Zene

   

  Hangok, tündérek, láthatatlanok,
  míg a fül meg nem idéz, áramok
  s jelek aztán is, tán a túlvilág,
  az egyik, ti, kik szívünk ritmusát
  isteni lüktetésbe kötitek,
  illanóba és gyárthatóba, ti,
  édes, játékos kísértetei
  bent a Kintnek, óh zene, mennyei,
  be jó átadnom magamat neked,
  s keretezni szárnyas képeidet,
  hegedűk, a suhogásotokat,
  harsonák, villámtornyaitokat,
  a tengeredét, teljes zenekar,
  a nem-tudom-mit, melybe belehal,
  belevész minden külső mozdulat:
  be jó, így, szűnve s mégis nőve, csak
  sejteni az imbolygó tudatot,
  s megsemmisűlni: Minden Én Vagyok!

   

   

   

  Nincs értelme?

   

  Nincs értelme? Neked sincs. Szép? Talán.
  Begubóz; vagy: lehámoz! Fuvolán
  jött az imént az a kis panasz, a
  fogyó remény fáradt mozdulata,
  bókoló bánat. Most meg - most milyen
  szikra-szökőkút! Kép, dallam, ütem
  beléd furakszik: idegeiden
  érzed becéző ujjait, kezét,
  pici robbanásokat, s szerteszét
  ereiden, tüdődben: mindenütt
  fojt s gyujt, mint a villámló szerelem,
  s minden porcikád, amelyet megüt,
  valami csillagközi szenvedély
  körtáncát kezdve-újítva beszél
  az ősi lángról... Értelme? Hogyan
  volna, lehetne?!... Óh, a zene!... Van
  szótára a - ? Neked sincs!... A zene?
  Vetkőzés! Csók! Isten árama: Te!

   

   

   

  Gyönyör

   

  Te, nagy zsongás, te (milyen ópium
  s kié?), ki könyörűlsz a szomorún,
  a keserűn, te, édes! Halk zsivaj,
  vagy még annyi se, kint és bent, a jaj,
  a baromi bőgés, az életé,
  ha te méred, te, csillagok felé
  és onnan ide ívelő ütem,
  gyönyör, akivel töltekezni nem
  győz zenit s nadir. Ismerlek, csoda,
  te, kioltó, aki magad vagy a
  fény és sugárzás! Szent összhang, olyan
  vágyva hívtalak, oly fájdalmasan,
  mint soha még; és most, hogy áramod
  átcsendül rajtam, szinte vacogok:
  ezt az ős mámort, ezt hogy kellene,
  ezt, megtartani? Mi kötne, zene,
  hogy ne oldódj, ne illanj, ne enyéssz?
  Mi tetőzne? Egy revolverlövés.

   

   

   

  Töredék: A tücskökhöz

   

  Bujtok megint a kitavaszodott
  földből, jó tücskeim? Isten hozott!
  Félévvel Buda ostroma után,
  ezerkilencszáznegyvenöt nyarán
  nyitottam ki úgy az ablakomat,
  hogy a rőtparázs telehold alatt
  oly nagyon rátok csodálkoztam. A
  ti őrületetek az a muzsika,
  az a szörny jókedv, mely ágyam köré,
  az izgatott nap romjai fölé
  visszahozta, fölépítette a
  békét. Másfél éve már! Micsoda
  varázs volt az a részeg éjszaka,
  az az egy-helyt cikázó kép-zene:
  augusztus, kedd, tizennegyedike!...
  Másnap kótázni kezdtem... Ti, mire
  virradt, zártátok a magatokét;
  s lám, az én nótám ma is töredék.

   

   

   

  A cigány benned

   

  S közben mindig a tücskök!... Szép ez a
  gazdátlanul lebegő muzsika,
  ez az egyetemes, nagy vigalom.
  Tépheted a hajad, hogy siralom
  a földi sor, dicsérheti mese
  a bölcs hangyát: a perc szerelmese
  fütyül gondra, jövőre!... S láttad-e,
  hogy sütkérezik az a fekete
  bogár a napon? milyen édesen
  hátrál vissza a lyukába, milyen
  fürgén, ha fenyegeted? s csápjait
  mozgatva hogy jön, hogy leselkedik
  megint kifele?... - Hogy olyan kicsi,
  azért még lehetsz testvére neki:
  ő a cigány benned, a lélek, a
  ráérő idill, a bohémia:
  szeresd benne az ellentétedet,
  szeresd, mert könnyelmű s elégedett!

   

   

   

  Vers a pódiumon

   

  A szép nőt, aki előttünk szaval,
  belső vonóként villamos haja
  gyökereitől le egészen a
  lábujja leghegyéig fényvihar
  súrolja végig, élő hegedűt.
  Hogy zeng, vibrál, tündöklik! Mindenütt
  gyönyör csap ki belőle, röpke láng,
  homlokán, mellén: a vers láng gyanánt
  csókolja, belül, árad, megapad,
  s átvilágítja, szívet, csontokat
  zendít: a test, mint áruló üveg,
  szinte mutatja, minden üreget
  hogy kitölt benne dallam és ütem -
  és együtt borzong az egész terem,
  mikor a piros torkon s ajkon át
  öntudatunk kéjes szüneteként
  a szép húsból átszikrázik belénk
  a szellem, a költő, a túlvilág.

   

   

   

   

   

  Részletek a Tücsökzenéből (Szabó Lőrinc versei); némelyik már bizonyára volt...

   

   

 18. 6503 19:03 2015.02.28
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Nem sokat lehet hozzáfűzni. Kincset találtál s osztottál meg. Nem előadták, hanem elimádkozták szólamuk tökéletes birtoklásával, lelkük mélyéről. Nemcsak Hamari Júlia, akinek megjelent bakelit lemezeit gyűjtöttem pár évtizede, hanem a hegedű szólista arcán is látszik, valahol egészen magasban járt lélekben. Ezt csak tökéletes stimmtudással lehetséges.

 19. 6502 16:09 2015.02.28
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Köszönettel, a lemezfelvétel volt a LFKZ-vel.

 20. 6501 15:30 2015.02.28
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Engedtessék meg tisztelettel megjegyeznem, hogy ebben a csodálatos előadásban Hamari Júlia partnere nem a LFKZ/Sándor Frgyes, hanem a Münchener Bach Orchester/Karl Richter volt, 1971-ben!

Kiemelt cikkeink

Játék és színpad

Az MR Szimfonikusok március 22-én a Müpába várta azokat, akik Bernstein: Chichester Psalms c. művét akarták hallani. KRITIKA

A világ legnépszerűbb balettja ismét az Andrássy úton

Romantikus tengerpart - Emanuel Gat Dance (forrás: Trafó)

A hollywoodi Fekete hattyú című film óta mindenki tudja, A hattyúk tava minden balerina álma. Áprilisban az Operában láthatjuk.

Óriási botrány egy obszcén szobor miatt

Három ember állásába került egy botrányos mű a Barcelonai Kortárs Művészeti Múzeumban.

Szakadatlan hangszédülés

Andreas Schaerer az az énekes, aki be mert menni a Bobby McFerrin által megnyitott elvarázsolt kastélyba - írja Zipernovszky Kornél.

Vallásgyalázás vádja miatt váltották le a szibériai igazgatót

A novoszibirszki operaház alkotói ellen egy Tannhäuser-rendezés miatt tettek büntetőfeljelentést.

10 dolog, amit nézőként nem tudott a színházról

Xantus Barbara - Vagina monológok (Forrás: PORT hu, Szerző: Puskel Zsolt)

Tudja, miért vörösek a székek a nézőtéren? Ismeri a vasfüggöny funkcióját? Tudja, mikor kap injekciót egy énekes? MAGAZIN

Programkereső

MIT HOL
 -TÓL   -IG