Téma:
A témához csak belépett felhasználók szólhatnak hozzá.
Kattintson ide a belépéshez! Regisztrálni itt lehet.
A Fidelio.hu fórumszabályzata itt olvasható.
Új hozzászólás   Új téma


 1. 6551 12:50 2015.07.01
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Az alábbi  már több mint 4 éve beírt - vers jutott eszembe, amikor a most felavatott Lajtha László szoborról olvastam: http://magyarhirlap.hu/cikk/29238/Felavattak_Lajtha_Laszlo_szobrat_a_Karolyikertben

   

              A panasz vigasza

   

                                                            Lajtha László emlékének

   

  Fröcskölve végső csöppjeit,
  úgy merült ki e nagy zene,
  ahogy – mert nem fagy be sebe –
  a forró szív kivérezik.

   

  Utolsó szólamaival,
  égre köpve, hogy nincs remény
  és sose lesz a földtekén,
  úgy halt el ez a büszke jaj,

   

  oly győztesen, ez a sikoly,
  hogy jó és szép: soha, sehol!
  hogy kár a dal is: nincs vigasz!

   

  – úgy ért végére ez a zord
  zengés: véget értünk mi is, kifolyt
  belőlünk minden csöpp panasz!


   

  /Illyés Gyula, az 1965-ben megjelent

  Dőlt vitorla c. kötetből/

   

   

  A szoborról a Fidelio is írt, de az avatás előtt, így nem volt képi illusztráció a hiradáshoz.

   

  A hirado.hu-n Soós Lajos fotója

 2. 6550 10:12 2015.06.30
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  A géniusz Beethoven után egy másik lángelme, akiről Fodor András verset írt, és éppen ugyanabban a kötetben, az előbbi vers előtt találhatóan.

   

   

  A Géniusz halhatatlansága


  Bartók-portré.

  Basel, 1937.

   

  Alulról fölfelé

  a vékony lábak megfeszülnek,

  mintha az asztrál-test a döldből,

  törékeny kettős-ágú vezetéken

  húzná magába titkon

  a mélység áramát.

   

  A megbillent zakó fölött

  a poháremelő véletlen mozdulat,

  a keskeny kar, a mell, a nyak

  rejtett, egymásba kulcsolódó

  orsóiban tovább-tovább

  kereng a fojtott villamoserő,

  míg végre fönt

  a száj, szem, orr, az áll

  ékébe sűrűsödve

  világol szüntelen a fej

  szikár ezüstje, mint

  örökös szupernova, mint

  a mérhetetlen csillagok…

   

  A robbanó fény dermedt ragyogása.
  Mit is keresett Bartók Baselben 1937-ben? Az ottani kamarazenekar (B.K.O.) agilis vezetője kérésére korszakos művet írt az együttes fennállásának 10. évfordulójára, és a január 21-i ősbemutatón ő is részt vett. Közvetlen ez után Paul Sacher lakásában ünnepelték meg az óriási sikert, és Bartók is elégedett volt az előadásal.

  Ott készítette a képet egy másik vendég: Prof. dr. O. Müller.


  http://www.hungarianreview.com/attachment/0002/1201_copy_2_untitled-3.jpg

   

   

  Az előbbiekhez tartozó zene természetesen A Zene... volt, eredetileg még csak húros hangszerekre névvel:

   

  https://www.youtube.com/watch?v=0oOYSbkCWCA

   

  Paul Sacher agilitására egy lista az általa rendelt zeneművekről: https://conductingmasterclass.wordpress.com/2011/06/22/list-of-sacher-commissions/

 3. 6549 10:03 2015.06.29
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Tegnap elfelejtettem betenni  fortepiano-képeket, amelyeken Beethoven is játszhatta e műveit, és bár ő már csak a beslő fülével érzékelhette a hangzást, mi hallhatjuk a magunk módján ezeken az eredeti vagy utánzott hangszereken és a mai modern zongorákon is. Beethovennek több hangszere volt az idők folyamán, ez idő tájt Broadwood- és Graf-fortepianója, többnyire a gyártó ajándékaként vagy kölcsönbe tőlük. Például:

  Broadwood - 1817, természetesen angol mechanikával

   

  Ez egy 1819-es bécsi mechanikás Graf-fortepiano másolata

  (Paul McNulty készített)

   

  Szintén Graf-hangszer utánzata, de 1825-os modellről

  (készítője: Chris Seed)

   

  Azt tudjuk, hogy 1825-ben Conrad Graf egy hangszerét kölcsönbe adta Beethovennek.

   

  E hangszerek mutatják meg a hangzásbeli-különbséget, és egyes előadók ezt fontosnak tartották közvetíteni a hallgatóknak, a bonni Beethoven-Ház pedig helyet ad ilyen előadásoknak is. 

  Szintén csak példaként: Ronald Brautigam az összes Beethoven-szonátát lemezre játszotta egy 1819-es Graf-hangszer kópián, és e sorozat elérhető a YouTube-on. A tárgybani késői három szonáta, kiegészítve az 1815-16 során írt op. 101-essel innen meghallgatható Brautigam előadásában: https://www.youtube.com/watch?v=70L4xQ3RR6s&index=8&list=PL6zi6-KJDvZAckJbZuaHPUErwR2NHLwJ3   

 4. 6548 17:27 2015.06.28
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  1992-ben jelent meg Fodor András Meggyfa című verseskötete, benne az alábbi vers. Az utolsó Beethoven-szonáták alatt  a 30., a 31. és a 32. szonátákat értjük (opus 109 - 111.) vagyis az 1820 és 1822 közt írt E-dúr, Asz-dúr és c-moll darabokat. Néha egy koncerten adják elő ezeket, hiszen karakterükben is közel állnak egymáshoz. Nagy élvezettel hallgattuk 2011. január 28-án Fülei Balázst a Bartók Emlékházban, amikor ő is egy hangversenyen szólaltatta meg őket egy egyébként is különleges előadáson; erről a Muzsikalendárium kritikusa is írt:

  "Az utolsó három: van a zenetörténetnek   néhány olyan műcsoportja, amelyet ezzel a gyűjtőnévvel illethetünk. Olyan kompozíciókról van szó, amelyek azonos műfajúak, egymás időbeli közelségében keletkeztek, kivétel nélkül késeiek, és egy szerzőnek egy műfajtól vett búcsúját reprezentálják (tudatos vagy öntudatlan a búcsú? -ezt rendszerint csak találgatni lehet). Ezek az alkotások persze nemcsak az imént említett szempontok alapján kapaszkodnak össze, összekapcsolja őket a rendkívüli kvalitás is: színvonaluk, formai megoldásaik tökéletessége, kifejezésmódjuk intenzitása még a remekművek sorában is kivételes státusba sorolja valamennyit. Csúcsok, az értelem számára alig felfogható tökéletesség reprezentánsai. Ilyen Mozart három utolsó szimfóniája, az Esz-dúr (K. 543), a („nagy") g-moll (K. 550) és a C-dúr („Jupiter", K. 551 - mindhárom az 1788-as év szülötte). Ilyen Schubert három utolsó zongoraszonátája 1828-ból: a c-moll (D. 958), az A-dúr (D. 959) és a B-dúr (D. 960). És ilyen a három utolsó Beethoven-zongoraszonáta: az E-dúr (op. 109, 1820), az Asz-dúr (op. 110, 1821) és a c-moll (op. 111, 1822). Ezek a művek nemcsak csodálat tárgyai, de titokzatosak is - és abban, hogy legendássá váltak, aligha vitathatóan ott a mitikus hármas szám ereje. Szokták őket egyazon estén, csoportosan megszólaltatni (mindhárom műtriász esetében voltam már olyan koncerten, ahol ez történt), s ezek a megszólaltatások rendre a különleges tour de force atmoszféráját teremtik meg: az előadó a szerző előtti főhajtásként a különleges feladatvállalással mintegy párbajra szólítja a nehézségeket: lássuk, ki az erősebb!
  Január végén a Bartók Emlékházban FÜLEI BALÁZS hívta ki maga ellen a sorsot, Beethoven utolsó három zongoraszonátáját tűzve műsorra. Koncertjének címet is adott, tudatosítva a közönségben, miről is van szó. Búcsú a szonátától -hirdette a szórólap. Mert valóban: Beethoven nemcsak a zongoraszonátától vett búcsút ebben a három műben, de magától a szonáta műfajától is, ezután ugyanis már hegedű- és csellószonátát sem komponált. Hangversenye kezdetén a művész megszólította a közönséget, néhány jól átgondolt és jól megfogalmazott (de nem papírról felolvasott, hanem szabadon rögtönzött!) mondatot áldozva művészet és diszharmónia, művészet és harmónia kapcsolatának, majd Beethovent jellemezte találóan: ő az első a zenetörténetben, akinél minden az „én"-ről szól. Valóban, mondhattuk magunkban. S amikor Fülei Balázs mindezek után felolvasta Babits A lírikus epilógja című szonettjét, nyilván rajtam kívül is sokan akadtak, akik elámultak: hányszor olvastam ezt a verset, és még soha nem gondoltam Beethovenre, pedig telitalálatszerűen ábrázolja a beethoveni alkotó archetípusát! Remek verbális felütés volt mindez egy kitűnő koncerthez.

  Faluvégi Andrea fotója Fülei Balázsról

   

  Ezt követően pedig maga a muzsikálás sem okozott csalódást. Fülei szenvedéllyel zongorázik, de koncentráltan és kontrolláltan. Hanghiba, melléütés alig akadt a három igen nehéz, együttesen pedig szokatlanul nagy feladatot képviselő mű előadásában. Fürödhettünk a karakterek sokféleségében, a szenvedéllyel teli hangsúlyokban, a beszédes dallamokban. Korábban, egy másik kritikámban már megemlítettem Fülei Balázs zongorázásáról szólva, hogy forte és fortissimo dinamikában hajlamos a hangzást túldimenzionálni, s ettől az összhatás a nagy szimfonikus kiteljesedés pillanataiban olykor kissé nyers és kemény lesz. Ez azonban az egyetlen bíráló megjegyzés, melyet a kritikusnak meg kell fogalmaznia. Máskülönben csupa örömteli felfedezés volt ez a koncert. Mindenekelőtt az egyéniség felfedezése: Fülei Balázs tud lényegre törően és súllyal megszólalni hangszerén, képes megteremteni a jelentőség atmoszféráját. Márpedig ennek a három műnek leginkább erre van szüksége: az E-dúr, az Asz-dúr és a c-moll szonátának nem elég, ha valaki jól, hibátlanul vagy netán virtuózan lejátssza őket -ezeknek a kompozícióknak az kell, hogy tolmácsuk megéreztessen valamit a nagyság légköréből -megrendüljön és megrendítsen. Fülei ezt tette, túlzások és kisiklások nélkül, szenvedéllyel és ízléssel. Idézhetem az E-dúr szonáta variációs tételének bensőséges-átszellemült hangját, vagy az Asz-dúr szonáta nyitótételének már-már schuberti dalolását, ugyanebben a műben a scherzo hatalmas dinamikai kontrasztjait vagy a záró fúga remekül felépített formafolyamatát, a c-moll szonáta nyitótételének drámaiságát, végül az Arietta variációinak egymást követő témaalakjaiban a misztikus transfiguratio felmutatásának képességét. Ezzel a koncertjével Fülei Balázs nem kevesebbet bizonyított, mint azt, hogy a fiatal magyar zongoristanemzedék egyik legkiválóbb képviselője."

  (Csengery Kristóf írása)

   

   

  Az utolsó szonáták

  - Beethoven testamentuma –

   

   

  A sár, a vér, a menny

  forgandó műhelyében,

  kövek pergő billentyűin

  sikamló, szökdelő patak:

  ujjam közt áramolhatnál eleven életet.

   

  De nem! A sár, a vér, a menny

  között tíz és ezer érzékeny mágnesujjal

  kötöm az elszökőt, fogom a foghatatlant,

  a mellemre hanyatló névtelen

  súlyokból pillért emelek,

  kínok lángjába edzett

  vaspálcával megkonditom

  a lehetetlen ércfalát.

   

  S mert nem tudtátok magatokra mérni

  az örökös mulandót,

  nem tudtatok zenével rakni rendet

  az ember és idő közé,

  rátok vetem a várakozást

  feszítő kötelékét,

  hogy végre mégis, veletek együtt

  vágyott helyére visszatántorítsam

  a zengő tér kilódult építményeit.

   

  Teremtésükbe többé nem nyúlhat könnyed mozdulat,

  csak az anyaggal küszködés parancsa:

  Ádám s az Úr érintő ujja közt

  az öntudatlanból kilobbant,

  ádáz és véghetetlenül gyöngéd erő,

  az újra föltápászkodó, mely oszlopot, kaput

  dönthetne, mégse rombol,

  mert földrengés, tűzvész, idegroham,

  katasztrófák égrobaja között is,

  ágaskodást és dúlt menekülést

  szólamok kantárába nyügözve,

  eléri biztos diadalát,

  a mindig többre, nagyobbra törő,

  a hősi tágasság hatalma.

   

  És menekítem, védem anyánkat,

  a romlásra itélt, a folyton búcsúzó

  természetet. Ha szemem behunyom,

  bolyonghatok erdőkben, fák, füvek,

  bokrok, sziklák között, visszhangjuk őrizendő…

  Fülem bezárt kagylóiból

  felörvénylik a víz, a nap, a szél

  beszédes csöndje, minden emberi

  szabadság végtelenbe húzó nyiladéka…

   

  S onnét a messzi útról

  végtére mi marad velünk?

  A kétségbeesés, a nyomúság,

  a szeretet, a vágy örlő, kettős kudarca,

  a testi pusztulás, a szégyen,

  a szenvedésbe tiprott, megalázott

  magány szorongó felfohászkodása.

  Tisztán, ahogy a népdal fájdalma szól, ahogy

  a meztelen ima idézi, úgy

  mondom:

  - Nem ezt, nem ezt az állhatatlan

  földet akartam megfékezni, hangok

  erőszakos diktátora, csupán

  túllépni, rajta, túl,

  a szakadó klaviatúra-láncok

  feszült bravúrjain, túl,

  finálék harsona-gőgjén,

  a taps gyöngy-záporán, túl,

  a mesterség

  tetszelgő erőművein.

   

  Csak tisztán, egyszerűn, ahogy

  mélységből fölfelelve

  kimondtam: Credo! Credo!

  Ahogy a firmamentum

  vak kárpitján szikrázva lüktető

  füzerékkel kiraktam

  a megváltódás csillagjegyeit.

   

  Úgy ahogy egykor, vallom:

  „Kiittam a gyötrelmek poharát,

  enyém a művészet vértanúsága…”

  „Nekem minden egyházi és világi

  birodalmak közül

  a szellem birodalma

  legkedvesebb és legmagasabb rendű.”

   

  Ne higgyétek, hogy valaha is

  meddő malaszttá lesz, amit írtam.

  Amíg ember az ember,

  ne higgyétek, hogy valaha is

  mellőzni, nélkülözni tudtok.

   

  Hallgassatok rám, hangzó,

  eleven emlékművekként.

   

  A testvéretek voltam.

   

   

   

  Nem találtam felvételt e szonátákról Fülei Balázzsal, de náhány jó előadást megidézek:

   

  op. 109   https://www.youtube.com/watch?v=koqAdGcty3k (Arrau)

  op. 110   https://www.youtube.com/watch?v=BC1iqfzOA20 (Richter)

  op. 111   https://www.youtube.com/watch?v=x4fQawk_wn8 (Trifonov) - a háttér zajait nem értem...

   

   

 5. 6547 21:30 2015.06.27
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  1997-ben, 71. életévében, a mai napon halt meg Fodor András, akitől már sokat idéztem:

   

  Hangok

   

   

  Az utcák torkolatában,

  hogy a vakok se tévesszék el,

          mikor kell lépniük,

  a jelzőlámpák ingaritmusára:

          sárgarigófütty,

                                  fülemüleszó.

   

  Az állomás alatt

          a hosszú folyosón

  sterilfehér márványlapok közt

  a Fudzsi képei mögül is

          dalolnak szakadatlanúl

                  a madarak.

   

  A lótuszlevelekkel

          virágzó tó fölött

  kötélhintára fűzött, bőrbe vont,

  lengő szálfával bongatják

          kivűlről

  a harang bronzedényét.

   

  A sógun fogadóterme előtt

  a tágas korridor padlózatát

  külön-külön fák szelvényeiből

  úgy illesztették össze ravaszúl,

  hogy az eresztékek már messziről is

  jelezzék: mennyi láb jön…

  Hisz mindig van mitől

          aggódnia a hatalomnak.

   

  De emberleleményt,

  fondorlatot lebírva,

  minden szentély és palota körül,

  falombok, bokrok vadonából

  reszel, zsizseg, szól vastagon,

  dühödve, sisteregve harsog

  a rovarok őrjöngő muzsikája.


  /Az 1985-ben megjelent

  Reményfutam c. kötetből/
  Az alábbi verset Fülep Lajosról írta, majd Bozay Attila zenésítette meg 1977-ben (op. 20; Két tájkép/2.; az 1. Fodor András Táj című versére íródott; baritonhangra, fuvolára és citerára).  A hóhullásban  A hóhullásban szépek a leányok:
  fejüket meghajtva futnak az utra,
  verdeső pillájuk szirmok közt billeg,
  harmatos csillagok ülnek hajukba.
  Úgy érzik, mintha az ég sürüjéből
  libegne köréjük zizegő dallam, -
  márványos arcukon átüt a mámor:
  vérük, a vígtüzü rózsa kicsattan.

  A hóhullásban szép az öregember,
  amikor egyedül ballag a dombra:
  süvege, válla a zuhogó szálak
  rácsait szeliden tépkedi, bontja, -
  emelt arcából tág szeme kitartón
  figyel a pelyheket ringató égbe,
  nyakába csüngő ősz haja, ezüstös
  bajusza fehéret ír a fehérre.

   

  /Az 1958-as Józan reggel c. kötetből/

   

   


  Fülep Lajos

   
 6. 6546 08:15 2015.06.24
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

   

   

   

  These

   

  are the desolate, dark weeks

  when nature in its barrenness

  equals the stupidity of man.

   

  The year plunges into night

  and the heart plunges

  lower than night

   

  to an empty, windswept place

  without sun, stars or moon

  but a peculiar light as of thought

   

  that spins a dark fire -

  whirling upon itself until,

  in the cold, it kindles

   

  to make a man aware of nothing

  that he knows, not loneliness

  itself - Not a ghost but

   

  would be embraced - emptiness

  despair - (They

  whine and whistle) among

   

  the flashes and booms of war;

  houses of whose rooms

  the cold is greater than can be thought,

   

  the people gone that we loved,

  the beds lying empty, the couches

  damp, the chairs unused -

   

  Hide it away somewhere

  out of mind, let it get to roots

  and grow, unrelated to jealous

   

  ears and eyes - for itself.

  In this mine they come to dig - all.

  Is this the counterfoil to sweetest

   

  music? The source of poetry that

  seeing the clock stopped, says,

  The clock has stopped

   

  that ticked yesterday so well?

  and hears the sound of lakewater

  splashing - that is now stone.

   

   

  /William Carlos Williams/

   

   

   

  Kietlen

   

  és sötét hetek,

  a világ oly sivár, mint

  emberi ostobaság.

   

  Éjbe merül az év,

  s alább merül

  a szív az éjnél,

   

  s szeles pusztába jut, hol

  nincs nap, csillag, se hold,

  csak furcsa fényű gondolat

   

  kavar sötét tüzet –

  önmagában kering, majd

  a fagyban föllebeg,

   

  s nem idéz semmit tudatunkba,

  még a magányt sem. – Most az ember

  egy kísértetet is

   

  ölelve várna – puszta űr,

  reménytelenség –

  (Ők vinnyognak s huhognak) háborús

   

  villám s dörgés között;

  házak, szobák

  oly hidegek, hogy el se hisszük,

   

  eltűntek a kedves lakók,

  üres ágyak és nyirkos pamlagok,

  a székeken nem ülnek –

   

  Rejtsétek máshol ezt,

  ne lelketekben, hajtson gyökeret,

  s távol féltékeny szemektől, fülektől,

   

  hadd nőjön – önmagáért.

  E bányát ássák mind – de mind.

  Talán ez a legszebb zene

   

  ellennyugtája? Itt terem

  a költészet, mely, ha megállt az óra,

  így szól: „Megállt az óra?

   

  Hisz tegnap még oly frissen ketyegett!"

  És hallja csobbanását

  a tónak – bár kővé fagyott.

   

  /Kálnoky László fordítása/
   

   

   

   

  Ezek

   

  a kietlen sötét hetek

  mikor a természet pusztasága

  beéri az emberi butaságot.

   

  Az év belemerül az éjbe

  és a szív az éjnél

  mélyebbre merül

   

  üres, szélfújta helyre

  hol se nap, se hold, se csillagok

  csak valami furcsa fény, gondolat

   

  mely sötét tüzet gerjeszt –

  maga körül forogva, míg

  a hidegben kigyúl,

   

  hogy kioltsa mindazt, mit eddig

  ember tudhatott, még a

  magányt is – hogy kísértet

   

  se öleljen – csak az űr,

  a semmi – (nyüszít

  és vinnyog) a háború

   

  villámló robajában;

  házak kihűlt szobái

  hidegebbek, mint elgondolható,

   

  kiket szerettünk, ők sehol,

  ágyuk üres, díványuk dohos,

  széken rég nem ülnek –

   

  Rejtsük el valahová

  az elmén kívül, hogy gyökeret

  verjen és nőjön féltékeny

   

  fül szem hatalmától távol – önmagáért.

  Ide jönnek le mind, a mélybe – ásni.

  Ez itt a legédesebb zene

   

  számlakivonata? Itt fakad a vers,

  mely látja, megállt az óra, és így szól:

  Az óra, mely tegnap

   

  oly szépen működött, megállt?

  és hallja csobbanni a tó

  vizét – mely most már kő.


  /Kiss Zsuzsanna fordítása/

  EZEK

  ezek a sivár, sötét hetek
  mikor a természet kopársága
  az emberi butasággal vetekszik.

  Éjszakába süllyed az év
  és a szív még mélyebbre
  mint az éjszaka

  egy üres szélsöpörte helyre hol
  se Nap se csillagok se Hold
  csak valami különös fény mint a

  sötét tüzet forgató gondolaté –
  magában örvénylik míg,
  a hidegben, föllobban

  és elfelejtet az emberrel minden
  tudást, még a magányosságot
  magát is – Még szellemet se

  ölelhetsz – csak az ürességet,
  a kétségbeesést – (Ők
  nyögnek és fütyülnek) a háború

  villámlása és mennydörgése közt;
  házak melyeknek szobáiban
  a hideg felülmúl minden képzeletet

  szeretteink eltűntek
  üres az ágy, a dívány
  nyirkos, a széket nem használják –

  Rejtsd el valahova az ész elől,
  hadd eresszen gyökeret és
  hadd növekedjen, irigy fülek és szemek

  hatókörén kívül – magának
  Ebben a bányában kutat mindenki.
  Ez a legédesebb zene

  ellennyugtája? Innen ered a költészet?
  mely meglátva az álló órát,
  azt mondja, Az óra megállt

  noha tegnap még szorgosan ketyegett?
  és hallja a tó vizét hangosan
  csobogni – noha az megkövült.

   

  /Orbán Ottó fordítása/

   

   

   

   

   

   

   
  és
   
   
   
   
   
   

 7. 6545 08:52 2015.06.22
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  A bemásolás zavarokat okozott, így a vers utáni ismétlés érdektelen  :-(

 8. 6544 08:48 2015.06.22
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

   

  The Orchestra

   

  (from The Desert Music and Other Poems)

   

  (1954)

   

   

   

  The precise counterpart

   

                 of a cacophony of bird calls

   

                                 lifting the sun almighty

   

  into his sphere: wood-winds

   

                 clarinet and violins

   

                                 sound a prolonged A!

   

  Ah! the sun, the sun! is about to rise

   

                 and shed his beams

   

                                  as he has always done

   

  upon us all,

   

                 drudges and those

   

                                  who live at ease,

   

  women and men,

   

                 upon the old,

   

                                  upon the children and the sick

   

  who are about to die and are indeed

   

                  dead in their beds,

   

                                   to whom his light

   

  is forever lost.  The cello

   

                   raises the bass note

   

                                   manfully in the treble din:

   

  Ah, ah and ah!

   

                   together, unattuned

   

                                   seeking a common tone.

   

  Love is that common tone

   

                   shall raise his fiery head

   

                                    and sound his note.

   

   

   

  athe purpose of an orchestra

   

                   is to organize those sounds

   

                                     and hold them

   

  to an assembled order         .

   

                   in spite of the

   

                                      "wrong note."  Well, shall we

   

  think or listen?  Is there a sound addressed

   

                   not wholly to the ear?

   

                                       We half close

   

  our eyes.  We do not

   

                   hear it through our eyes.

   

                                      It is not

   

  a flute note either, it is the relation

   

                   of a flute note

   

                                     to a drum.  I am wide

   

  awake.  The mind

   

                   is listening.  The ear

   

                                    is alerted.  But the ear

   

  in a half-reluctant mood

   

                   stretches

   

                     

   

                                 .      .          and yawns.

   

   

   

   

   

   

   

  And so the banked violind

   

                  in three tiers

   

                                enliven the scene,

   

  pizzicato.  For a short

   

                  memory or to

   

                                make the listener listen

   

  the theme is repeated

   

                  stressing a variant:

   

                                it is a principle of music

   

  to repeat the theme.  Repeat

   

                  and repeat again,

   

                                as the pace mounts.  The

   

  theme is difficult      .

   

                   but no more difficult

   

                                than the facts to be

   

  resolved.  Repeat

   

                   and repeat the theme

   

                                and all it develops to be

   

  until thought is dissolved

   

                   in tears.

   

                                Our dreams

   

  have been assaulted

   

                  by a memry that will not

   

                                 sleep.  The

   

  French horns

   

                  interpose

   

                                 .      .      their voices:

   

  I love you.  My heart

   

                  is innocent.  And this

   

                                 the first day of the world!

   

   

   

  Say to them:

   

  "Man has survived hitherto because he was too ignorant

   

  to know how to realize his wishes.  Now that he can realize

   

  them, he must either change them or perish."

   

   

   

  Now is the time       .

   

                 in spite of the "wrong note"

   

                                 I love you.  My heart is

   

  innocent.

   

                 And this is the first

   

                                (and last) day of the world

   

   

   

  The birds twitter now anew

   

                 but a design

   

                                 surmounts their twittering.

   

  It is a design of a man

   

                 that makes them twitter.

   

                                 It is a design.   William Carlos Williams (1883-1963)  Steve Reich zenésítette meg 1983-ban  The Desert (Az elhagyott vagy magányos) Music címmel,

  de nem a teljes verset használta fel:


   

                          

   

   

  A    Z E N E K A R


  Pontos másolata
  madárfüttyös hangzavarnak
  amely a mindenható napot
  pörgeti föl az égre: fafúvósok
  klarinét és hegedűk
  nyújtott á-t hangolnak.
  Ó! A nap, a nap! Most kel fel a nap
  és sugarait ránk szórja
  ahogy mindig szokta
  mindannyiunkra
  azokra kik gürcölnek és
  akik gondtalanul élnek
  nőkre és férfiakra
  tétova öregekre
  gyermekekre és betegekre
  akik most haldokolnak és akik holtan
  feküsznek már ágyukon
  a fény számukra
  örökre kialudt. A cselló
  férfiasan beleszól
  a szopránok zsivajába
  Ó, ó meg ó!
  együtt, összehangolatlanul
  keresik a közös hangnemet.
  A szeretet a közös hangnem
  amelynek majd fölszállnak
  tüzes hangjai.
   
  Egy zenekar célja az, hogy
  megszervezze a hangokat
  és egy rendszerbe
  fűzze össze őket
  ha be is csúszik néhány hamis hang.
  Nos, gondolkodjunk vagy
  hallgassunk? Van-e olyan hang
  melyet nem érthet meg
  hiánytalanul
  a fül? Félig lehunyjuk
  szemünket. Nem a
  szemünkkel halljuk.
  Ez nem is
  a fuvola hangja, hanem a kapcsolat
  egy fuvola és egy dob
  között.
  Éber vagyok. Az elme
  figyel. A fül
  figyel. De riadtan
  vonakodva megfeszül
  hallószervem
  ...és ásít.
   
  És a hármas sorba
  állított hegedűk
  élénkítik a színt,
  pizzicato hangzik mint
  röpke emlék vagy
  figyelmeztetés
  a téma ismétlődik
  kiemelve a variációt:
  a zene alapelve
  megismételni a témát. Újra
  és újra a téma
  ahogyan nő az iram. A
  téma nehéz
  de nem nehezebb
  mint feloldani
  a tényeket. Újra és
  újra a téma
  és minden ami kibomlik belőle
  míg a gondolatot feloldják
  a könnyek.
  Álmainkat
  megtámadta
  egy emlék
  mely elaltathatatlan. A
  franciakürtök
  közvetítik
  ...hangjukat:
  Szeretlek. A szívem
  ártatlan. És mindez most,
  a világ első napján!
   
  Mondd el nekik:
  „Az ember mind ez ideig fennmaradt,
  mert túlságosan tudatlan volt ahhoz,
  hogy megvalósítsa vágyait.
  Most, hogy képes a megvalósításukra,
  vagy megváltoztatja vágyait,
  vagy elpusztul."
   
  Itt az idő
  a "hamis hang "ellenére
  szeretlek. A szívem
  ártatlan.
  És mindez most, a világ első
  (és utolsó) napján.
   
  A madarak most újból hangolnak,
  de egy gondolat
  túlnő csiviteleésükön.
  Egy emberi szándék
  szólaltatja meg őket.
  Egy gondolat.
   
   
  /Kiss Zsuzsanna fordítása/
   
   
   
   
   
  fûzze össze ôket
  ha be is csúszik néhány hamis hang.
  Nos, gondolkodjunk vagy
  hallgassunk? Van-e olyan hang
  melyet nem érthet meg
  hiánytalanul
  a fül? Félig lehunyjuk
  szemünket. Nem a
  szemünkkel halljuk.
  Ez nem is
  a fuvola hangja, hanem a kapcsolat
  egy fuvola és egy dob
  között.
  Éber vagyok. Az elme
  figyel. A fül
  figyel. De riadtan
  vonakodva megfeszül
  hallószervem
  ...és ásít.

  /William Carlos Williams (1883-1962)

                             

   

 9. 6543 19:00 2015.06.20
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  A költő (és politikus) mexikói.

   

   

  BUZO

   

  El agua de la sombra nos desnuda

  de todos los recuerdos

  en esta brusca

  inmersión que anticipa, en los oídos,

  la sordera metálica del sueño.

   

  Y quedamos de pronto sostenidos

  –en este mar en donde nadie flota–

  de una cadena lógica de ausencias,

  como el buzo que vive, en su escafandra,

  de la serpiente del aire que lo sigue.

   

  Ni una burbuja traicionó la asfixia.

   

  Lento

  y con ruedas de espuma en el insomnio,

  giró el acuario rápido del sueño.

   

  Mas ya el silencio abre

  un pozo ardiente en la memoria fría,

  un pozo

  donde nuestras imágenes

  se lavan de la atmósfera perdida.

   

  ¿Con qué dedos de música podré tocarte?

   

  Porque sólo la música podría

  devolverte una forma para el tacto

  a ti, que tienes tantas

  para el oído ávido.

   

  Porque sólo la música

  sabría componer, con los fragmentos

  de tu semblante muchas veces roto,

  el nuevo,

  el expresivo rostro nuevo

  que de tu sueño lento está naciendo...

   

  /Jaime Torres Bodet (1902 - 1974);

  Destierro - 1930/

   

   

                               BÚVÁR

   

  Vetkőztető vizével jön az alkony, s

  lehántja lelkünkről az emlék

  gúnyáit ez a hírtelen-gyors

  süllyedés, mely mint fém-zsongás a fülben,

  süket álmokról donog néma jelzést.

   

  Megtartva föntről, bár alámerülten,

  lény-nem-járta tengeri mélybe lengve

  távoli dolgok okos lánca köt fenn,

  akár a búvárt, nehéz sisakja tömlöcében élőt,

  a levegőcső csavaros boája.

   

  Nem egy fulladást okozó buborék.

   

  Éber

  szemedre álom-akvárium gördül

  s pörög hullámok sebes kerekével.

   

  De íme, máris kiválik a csöndből

  hideg emlékek forró kútja, s most itt

  e kútnál képeinknek

  raja az elveszített

  légkörtől megtisztulva szűzre mosdik.

   

  Mily zene-ujjal érjek hozzád?

   

  Mert csak a zene szülhet

  a tapintásra formát

  tenéked, ki a mohó fülnek

  oly számolatlan alakú vagy.

   

  Mert csak a zene gyúrhat

  képmásodból, e szilánkokra széttört

  tömérdek töredékből

  egészet, újat,

  kifejező új arcot, amely éppen

  most érik álmod ringató vizében.

   

  /Timár György fordítása;

  a Száműzetés c. kötetből/

 10. 6542 18:18 2015.06.19
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

   

                                          Hegedűszó

   

  Hogyan mondjam el, hogy szeretlek igaz szerelemmel
  úgy, mint király a koronáját, szegény a kenyerét
  szeretlek úgy, hogy beteg és szomorú vagyok tőle
  s óvnám magam, ha lehetnék még valaki nélküled.

   

  Én vagyok az árnyék és te a fény, vagy fordítva tán
  két karom kitárom feléd s íme a kör bezárul
  és benne állsz akkor is, ha talpig kívülmaradtál
  halk nevetésedre emlékszem tengereken túlról.

   

  Merre lehet a város, ahol először láttalak
  a liget árnyas oldalán öntözted virágaid
  egy madár ült a kőrisen s vérző szívvel énekelt
  éreztem, hogy tőled búcsúztat el most mindörökre.

   

  S újra itt vagy, mert élek s nélküled nem élhetek
  hiába szállsz fel a tenyeremből, visszatérsz megint
  a pillanat játszik csak velünk s a végtelen idő
  láncokkal és titkokkal kötötte össze szívünket.

   

  /Kassák Lajos, az 1941-ben megjelent

  Szombat este c. kötetből/ 

   

   

 11. 6541 10:55 2015.06.17
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte


  If Bach had been a beekeeper

   

  If Bach had been a beekeeper
  he would have heard
  all those notes
  suspended above one another
  in the air of his ear
  as the differentiated swarm returning
  to the exact hive
  and place in the hive,
  topping up the cells
  with the honey of C major,
  food for the listening generations,
  key to their comfort
  and solace of their distress
  as they return and return
  to those counterpointed levels
  of hovering wings where
  movement is dance
  and the air itself
  a scented garden

   

   

   

  Charles Tomlinson (1927 -    ); 2002

   

 12. 6540 22:06 2015.06.16
 13. 6539 14:25 2015.06.09
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

   

  Magyar műfordítását nem találtam, de a lényege érezhető, főleg ha a május végi Várdai-Frankl duóra emlékezem. A csellista Pista biztosan érti a németet...

   

   

                           C e l l o

   

  Er neigt sich tief zum Saitenspiele nieder,
  Das wie ein Kind ihm sanft das Knie berührt.
  Er fühlt, indes er breit den Bogen führt:
  Du gibst mir meine ganze Seele wieder.

   

  Was in mir lebt, mein tiefgeheimstes Leben,
  Was in mir zittert, was mein Herz erfüllt,
  Willst du mir Alles, liebevoll enthüllt,
  Und schluchzend, aber freudig, wiedergeben.

   

  Und unter seinen Bogenstrichen beben
  Die Saiten voll und, was sein Herz erfüllt,
  Was sich verschämt dem Blicke sonst verhüllt,
  In innigen Tönen wacht es auf zum Leben.

   

  Verklungnes Spiel. Wer beugt sich zu ihm nieder?
  Die Liebste: "Weh dem Spiel, das dich entführt!"
  Nun hält er sie im Arm. Er fühlt gerührt:
  Du gibst mir dein' und meine Seele wieder...

   /Hugo Salus: 1866 - 1929;

  a Neue Garben c. kötetből, 1904/

   

  A cseh költőnek-novellistának számos zenei tárgyú verse van: Dvořákról, akivel még találkozott is, Beethovenről, a zongoráról, hárfáról stb. Többet le is fordítottak magyarra. Néhányat Schönberg zenésített meg a Kaberé-dalok között, pl.: https://www.youtube.com/watch?v=MCoUCdVO1zc  (Az elégedett szerető; van zenekar-kiséretes változata is)

   


 14. 6538 19:12 2015.05.28
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Tegnap 175 éve hunyt el "az ördög hegedűse", akit az ugyancsak ördöngös Liszt Ferenccel is összehozott a sorsa, így az Olasz hármas alábbi versével tisztelgek előttük (a másik kettő: Palestrina és Respighi):

   

  Liszt-Paganini: Il Campanile

   

  Kőkrisztusok lehunyt szemén
  azért is kinéz a remény,
  és aztán van egy torony, hol
  a Szent Márk lelke silbakol.

   

  Messzire lát a toronyból,
  mindent gondol, de sose szól.
  Mint az a magas, furcsa vén
  dózsé, kit a lépcső kövén

   

  saját hóhéra helyezett
  a tönkre és lefejezett.
  A tenger tükrén, mint a vér

   

  gurul a napkorong, kövér…
  Velence. Furcsa fejezet.
  Kire nem emeltek kezet?

   

  /Lászlóffy Aladár, az 1997-ben megjelent,

  Repülés a zuhanásban c. kötetből/

   

   

   

 15. 6537 09:08 2015.05.26
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

   

                        T e l s z t á r

   

  Az emberek, az emberek…
  EL-ELHALKULÓ ÜZENET
  …a többi kő, a többi mag…
  Legjobbjainkból mi marad?
  S A SEMMI SURROG SISTEREG
  SUHAN A HANGTALAN SZÖVEG
  …Van legjobb már, s akármi van
  mi tényleg nem haszontalan?…
  …az emberek… az emberek…
  HAJNALBA NYÚLÓ VÉTELEK
  Halló, itt Rádió Világ…
  AZ ELSŐ KÖLTŐK ÓTA JÁR
  EGY MŰHOLD A HEGYEK FELETT
  A TIGRIS PARTJÁN KÉRDEZEK
  S VALAHOL ATHÉN KÖZVETÍT –
  Itt Neanderthal, itt Róma, itt…
  az emberek, az emberek
  hang-gyöngysorokban zengenek,
  a föld, a föld bennük forog.
  A világgal hová jutok?
  Beethovenek, Beethovenek
  az űr közepén lengenek,
  a többi kő, a többi mag. –
  Legjobbjainkból mi marad?
  Van legjobb már (s akármi) van
  mi tényleg nem haszontalan?
  Amit az emberen kívül
  értékel más is emberül?
  Miért is volna? Ne legyen!
  Eggyé szűkül az egyetem.
  Nevetlen égi tömegek
  az ember torkán ömlenek.
  Megesszük földünk s azután
  átrágjuk magunk ganaján,
  feléljük legünk, távlatunk,
  mert eszméletet akarunk!
  A szimfóniák, mint a nap,
  benn, bennünk messze látszanak
  s haszontalan vaslogikák
  unalomból visznek tovább.
  Segítnek, mert mást nem lehet.
  Íme, innen az eredet,
  oly pontos s épp oly bonyolult
  múló jövőnk, akár a múlt.
  Egy-egy órára elhagyom
  eszemre szerelt ablakom
  s hálátlanul s kíváncsian
  hagyom lehunyni önmagam.
  Hát öröm itt aztán akad,
  csak helyeden ne lásd magad,
  csak fel ne szállj, mert összeér
  értéked s ez a rossz kenyér.
  Heverj csak itthon parlagon,
  paráználkodj a pamlagon,
  mert előtted néhány ezer
  előírt stádium hever.
  Kihagyni egyet sem lehet.
  Kár volt kinőni jó helyed.
  EGY-EGY ÓRÁRA ELHAGYOM
  ESZEMRE SZERELT ABLAKOM
  S HÁLÁTLANUL S KÍVÁNCSIAN
  HAGYOM LEHUNYNI ÖNMAGAM
  A MÚLÓ EMBERT HALLGATOM
  S KÖZBEN EGY HEVERŐ LAPON
  MÁR MŰ FORMÁJÁT ÖLTI AZ
  ÉLELMES PÓZ A SZÉP PANASZ
  S FÚJJA HOGY MINDEN MIT SEM ÉR
  DE HALHATATLANSÁGOT KÉR.

   

  /Lászlóffy Aladár; az 1967-ben megjelent

  Képeskönyv a vonalakról c. kötetből/

 16. 6536 08:30 2015.05.22
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

   

                    Viszockijnak

   

  Ki gondol még rád,
  te énekes uhu?
  Tán Danielle, s ha ő,
  kinek a karjaiban?
  Ha ugyan él még.
  Őserdő-szerelem, hova lettél.
  De a hangod, Viszockij, a benyakalt
  vodka után rekedten fölfele
  kúszott, áttörve s deszkacsutakra
  vetve szét a vörös padlást,
  s romok s ég közt meglőtt
  madárként verdesett, kalimpált
  mind magasabbra, s lestük,
  mikor kezd végre visszazuhanni,
  hogy rántsa a koszlott mélybe
  a vassisakos rendet, mely
  félelmében mégis elkoptatta
  magát, s törte tovább, zúzta
  alul a gitárod, jajgatva
  recsegett a húrja, azt hittük,
  két tomboló markod közt
  darabokra esik; ma is
  tépi a hangod fülemet.
  Elvégezted, amit magadra kiróttál,
  te lágy szellő, eszelős kiabálás,
  simogató haláltusa, győzelem-
  ittas gyűlölete mindenféle
  erőszaknak, Viszockij, te szabadság.

   

  /Vasadi Péter, 2010/

   

   

  https://www.youtube.com/watch?v=pDpWLH3JfVQ

 17. 6535 20:21 2015.05.20
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

   

             Rézhangú trombiták

  Majd az ég aludni akarna
  veled vágyná szemét lehúnyni

  Bolyhos ködökbe bújt a város
  tejüveg állt a fák elébe

  Öreg töltés a Duna partján
  lakodalmas víg banda fújja

  Nyelvemen az olcsó bor íze
  nemrég csókolt meg a menyasszony

  Szerettem akkor is szerettem
  hancúrozhattam fészek őrzött

  Rézhangú trombiták rezegnek
  zene csillog a tompaságban

  Nekem is van párom a táncban
  de ez a párom nem a párom

  az én párom mellembe bújt el
  mindenkire mosolygok érte

  Kimennék a köd rám ömölne
  körülömölne foglya lennék

  Hanem rézhangok zengenének
  arcon csókolna a menyasszony

  Eljönne értem a menyasszony
  megszöktetne a régi banda

  /Csorba Győző, az 1968-ban megjelent

  Lélek és ősz című kötetből/

   

   

  Lélek és ősz

 18. 6534 20:52 2015.05.18
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

   

                Két harmonikás

   

  Itt van, itt, újra a tenger:
  ez a magányos harmonikás.
  A végtelenségről
  dunnyogat és siratoz nekem napok óta.
  Hány fásult szigetnek
  és hány csupasz öbölnek
  mondhatta már el ugyanezt!
  Hány ámuldozó zöld pillantású nőnek,
  aki messziről érkezett ide?

   

  Láttam már ilyen megszállott
  és fékevesztett harmonikást.
  A zámolyi faluvégen
  játszott magának egy zabkévén ülve
  s nézte közben az eget,
  mintha a felhők kottáit nézegetné.
  Emlékszem: a bal füle mögött
  óriási luk volt,
  belefért volna egy háborút túlélő,
  sebesült szarvasbogár.

   

  Hallom, hallgatom a tengert,
  és látom a rokkant zenész
  táncoló ujjait.
  Fönt a magasban
  cintányérok csattannak össze.
  Ki tudja, mi készül újra ellenünk?

  /Csoóri Sándor, Kuvait, 2009. január/

   

   

   

              Égettfa-pusztán

   

  Égettfa-puszta – látom égni
  a régi fát;
  lobog egy vén fa s megvilágul
  egy volt világ.

   

  Látom a szilfát, melybe nyilván
  villám csapott,
  melytől aztán a vad, kopár táj
  nevet kapott.

   

  Égettfa-puszta – látom égni
  a régi fát,
  az önfeláldozó, a hősi
  keresztapát.

   

  Szememmel nem láttam a vén fát
  magát soha,
  világol annál ragyogóbban
  a fa maga.

   

  Jártam a dombon, ahol egykor
  égett, ahol
  helyén már juhász-házak álltak
  s öt juh-akol

   

  s nyüzsgött a nép, két sváb zenész fútt
  réz muzsikát,
  vigadt együtt a puszta, mint egy
  ős szép család.

   

  Együtt dalolt – mert lagzi volt – vő,
  nász, pap, kocsis:
  ittunk; ittunk végül a régi
  vén fára is!

   

  /Illyés Gyula, az 1956-os

  Kézfogások című kötetből/

   

   

   

 19. 6533 22:16 2015.05.14
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte


                             Játék - Élet!

   

  Asszony! játszani és élni van ma kedvem.
  Állj elém kitárt karral: zengő szobor.
  Add a szád, öntözd hiú keservem
  Televényét mérges, férges szókkal,
  S ó vigyázva termő, édes csókkal:
  Ültess át innen más, szebb világba engem.

   

  Halld, konok gitáron peng a kedv.
  Mert szent vagy te élet anyja: asszony,
  Csókban és szívben örök harmónia,
  Fénybe és sötétbe kilengő egység.

   

  Bennem bomlik az egy végtelen hiba:
  Férfi-sorsom a magtalan pagony,
  És hiába, két acélmarkú karom
  Csak alázattal robotbatörni jó.
  De most, most vigyáz az éj.
  Most hevülnek bennem új erők,
  Most belédvesz emberszeretőd
  És megáldja vágyaid körét…
  Kezed most add a kezembe
  Az idő mézét öntse nevetve,
  Nevetve,
  Mert kint már bokáz a bús sötét.
  A kezed hagyd ó hagyd a kezembe
  Így köszöntsön ránk az új nyarak virága
  Aztán pőre testtel ki, ki a hajnali zöldbe,
  Hogy csókunk zenéje édesüljön a világba
  És arannyal öntsön el a meleg, fényességes reggel.

   

  /Kassák Lajos/

 20. 6532 15:26 2015.05.13
  -
   
  a hozzászólást még senki nem értékelte

  Mai rejtvény: ki ez a borzas vad kakas, a vörösbörű isten?

   

         Karmester, esti világításban

   

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  s a rezek ragyognak mint a nap
  s a zöld veteránok közt
  kitáncolt dobogón
  dolgozik
  s a kék és zöld és sárga és fehér és vörös
  lampiónok alatt
  ő a koncentráció
  – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  az Élet tengerkedik körülötte
  – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  s ő az akarat plasztikája
  a ritmus és az eleven hangkamra
  világít mint a rádium
  s fekete pálcájával
  a tüdők rossz életét
  fölkergeti
  a hideg csillagokig
  s ragyogó papírcsillagok havaznak rá
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  az Élet tengerkedik körülötte
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  most ő az Isten
  jégből van a feje tűzből van a törzse
  csücsörítve csalogat borzong dobbant
  kinyúlik mint a méz
  és összezsugorodik mint a rugó
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  az Élet tengerkedik körülötte
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  mert ő az Isten
  s vörös bőre alatt tele van fekete póklábakkal
  és kiágaskodnak a pupilláiból
  és kivirágoznak a kövér ujjabegyéből
  keringő
  ke-rin-gő
  k-e-rin-gő-ő
  – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  az Élet tengerkedik körülötte
  – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  ke-e-rin-gö-ő
  ragyog mint a bálvány
  s a kék zöld sárga fehér vörös lampiónok
  belecsurognak a szemekbe
  – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  már nincs is semmi
  senki
  – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  csak ő
  borzas vad kakas
  a dobogón
  – – – – – – – – – – – – – – – – – –

   

  /Kassák Lajos, a Hirdetőoszloppal c. kötetéből,

  amelyben az I. vh. alatti versei jelentek meg 1919-ben/

   

   

Kiemelt cikkeink

Béres Attila: "Kicsit olyan ez is, mint a foci"

Mit keres a szegedi Dóm téren egy ezer négyzetméteres jégpálya? Többek között erről is kérdeztük Béres Attila rendezőt.

Egy falatnyi flamenco?

Aki a FlamenCorazonArte Táncszínház előadása kapcsán a spanyol gasztronómia falatkáira gondol, az nem jár messze a valóságtól.

Márta István: "Nem lehet karót nyelve fesztivált csinálni"

Augusztus végén távozik a Zsolnay Negyed éléről, mégsem szakad el teljesen Pécstől Márta István. INTERJÚ

Az electro-jazz úttörői az Alba Regia Feszten

Robert Wilson (forrás: Jersy Arts)

A francia csapat augusztus 3-án varázsolja el a nagyérdeműt Székesfehérváron.

Misty Copeland tánctörténelmet írt

Először van fekete bőrű első táncosnője az Egyesült Államok első számú balett-társulatának, az American Ballett Theatre-nek.

Tokiói erotika Bécsben

Swinger klubokban, happening és couple kissa bárokban valamint privát szexpartikon készültek Pawel Jaszczuk felkavaró felvételei.

Halas Dóra: "Frissíteni kell a módszertant"

Az EUROPA CANTAT július 24-től egy héten át kínál különböző programokat. Halas Dóra zenei irodavezetővel beszélgettünk. INTERJÚ

Programkereső

MIT HOL
 -TÓL   -IG