Edu-Art

Megvalósítjuk közös terveinket! - public art pályázat

2011.10.04. 10:02
Ajánlom
Beadási határidő: 2011. október 14.

A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. pályázatot hirdet ideiglenes megvalósítandó művészeti alkotások elkészítésére, a városlakók, valamint a turisták figyelmének felkeltésére, és az elmúlt időszakban történt fejlesztések és változások népszerűsítése érdekében.

A 2011 utolsó negyedévére tervezett akció szervezője tartalmilag izgalmas, Szentendre belvárosán belül, a kiíró által meghatározott felújítási helyszínekre adaptált, ahhoz kötődő, párbeszéd-indító műveket vár a pályázóktól. A párbeszédek létrejöhetnek a mű és az azt körülvevő tér, műemlék, épület, vagy akár a mű és az utca embere közt. Az alkotóknak műveikkel törekedniük kell arra, hogy a civil lakosság különböző szegmenseit véleményformálásra, és pozitív együttgondolkodásra ösztönözzék.

A Public Art pályázat részletei:

I. A pályázat tárgya
A kiíró a pályázóktól olyan kötetlen műfajú műveket vár, melyek mindenképpen közösségi interakcióra épülnek. A műveknek reflektálniuk kell Szentendre megújulására, hangsúlyosan kiemelve a város azon üzenetét, hogy "Megvalósítjuk közös terveinket!"

II. A pályázat jellege, formája
a. A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós
b. A pályázaton bárki elindulhat, külön korhatár- vagy egyéb megkötés nélkül.
c. A pályázat benyújtási formája: névaláírásos,a pályázathoz csatolni szükséges a pályázó adatait
d. A pályázat lebonyolítása jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik
e. A pályázat nyelve: magyar

III. A pályázat megvalósításának ideje
A művek kiállításának/megvalósításának ideje: 2011. október 21- december 31.

IV. Pályázati feltételek
a. Műfaji vagy technikai megkötés nincs. A public art mű lehet: installáció, szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált design, multimédia.
b. Egy pályázó több pályatervet is benyújthat, illetve ugyanazt a pályatervet több helyszínre is be lehet nyújtani.
c. A megvalósítás konkrét helyét, idejét és időtartamát minden pályázatban pontosan meg kell jelölni. A projekt megvalósítására kijelölt, és így a pályázat során használható területek: a Fő tér, a Lázár cár tér és a Dumtsa Jenő utca.
d. Az alkotóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy a műveket nem őrzik, a közönséggel való találkozás, ill. az időjárás viszontagságainak hatásaival a tervezés során számolniuk kell. A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért, vagy megsemmisüléséért sem Szentendre Város Önkormányzata, mint a belvárosi rekonstrukciós beruházás KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 azonosító jelű pályázat kedvezményezettje, sem a nevében eljáró jelen pályázat kiírója, a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. felelősséget nem vállal.
e. Az alkotónak tekintettel kell lennie arra is, hogy a mű az elhelyezés, valamint a megvalósulás, lebonyolítás, működés, vagyis a felhasználás, ill. az elbontás ideje alatt sem balesetveszélyt, sem egészségre ártalmas hatásokat nem okozhat.
f. Amennyiben a mű létrehozása a környezet megváltoztatásával jár, a felhasználás után a pályázó köteles az eredeti állapot helyreállítására.
g. A pályázat során kiosztható összeg 2 400 000 Ft, amely összeg az áfát már tartalmazza. Nyertes pályázatok száma: minimum 5 db.
h. A pályázat nyerteseivel - a zsűri döntése alapján - a Szentendre és Térsége TDM felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki. A felhasználási díj kifizetése két részletben történik: az első részlet (a teljes díj 40%-a) a zsűri döntése alapján a nyertesekkel történő szerződéskötés után, a második részlet (a teljes díj 60%-a) a nyertes mű megvalósulását követően a kiíró általi elfogadó nyilatkozat (teljesítés igazolás) aláírását követő 15 napon belül kerül kifizetésre.
i. A pályázati költségvetésnek tartalmaznia kell a mű megvalósításához, működéséhez és elbontásához szükséges minden költséget (szállítás, építés, bontás, az installáláshoz szükséges eszközök, szerzői díj stb.).
j. A mű megvalósításának összköltségvetése az egy műre meghatározott maximális támogatási keretnél kisebb és nagyobb is lehet, utóbbi esetben azonban a pályázathoz csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállalási nyilatkozatot is.
k. A kiíró a pályázati folyamat nyilvánosságát biztosítandó a zsűri döntését követően az összes beadott pályázat anyagát közzé teszi a www.iranyszentendre.hu honlap Public Art pályázat menüpontja alatt.

V. A beadandó pályázati anyag tartalma
A nyomtatott és digitális formában (utóbbi kizárólag CD-n vagy DVD-n) egyaránt beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:
- Koncepció - részletes műleírás. (Max. 2 gépelt oldal; a digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben.)
- Amennyiben tárgyiasuló mű tervéről van szó, helyszínrajzok és megfelelő, bírálható léptékű vizuális terv (rajz, számítógépes animáció, makett, fotó stb.), amely világosan érzékelteti a tervezett munka elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, léptékét. (Makett vagy modell csatolása esetén annak mérete az 50 x 50 x 50 cm-t nem haladhatja meg. Digitális változat: a képek jpg-ben, az esetleges videók a Windows Media Player által lejátszható formátumban.)
- Költségvetés, amely magában foglalja a terv megvalósításának, elhelyezésének, a mű működésének, leszerelésének és elszállításának tervezett költségeit, valamint a szerzői közreműködés díját. (A digitális változat rtf-ben, xls-ben vagy pdf-ben.)
- A pályázó szakmai életrajza (A digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben.)
- Elérhetőség (pontos postacím, vezetékes telefon- és/vagy mobilszám, e-mailcím). (A digitális változat rtf-ben vagy pdf-ben.
- Névaláírás. (Csak a nyomtatott példányon.)

VI. A pályázatból való kizárás esetei
A Művészeti Zsűri
a. a pályázatból kizárja a beérkezési határidő után érkezett pályaművet,
b. kizárja a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesítő pályaművet
c. kizárja a bírálatból a kötelező formai követelményeket nem teljesítő, hiányos pályaművet,
d. kizárja az olyan pályaművet, ami sérti az emberi/ kisebbségi jogokat.
Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő után nincs mód.

VII. Egyéb fontos információk
a. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a zsűri javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el.
b. A megvalósuló alkotások működésének, lezajlásának, láthatóságának időtartama legalább 10 nap kell legyen, amely 2011. 10. 21. és 2011. 12. 31. között bármikor lehet.
c. A pályázatokat tartalmilag-esztétikailag, valamint a technikai, anyagi és biztonsági kivitelezhetőség szempontjából szakmai csapat bírálja el a kivitelező cég képviselőivel.
d. A pályamunkák közül előnyt élveznek azok, amelyek már a tervezés-előkészítés folyamán a helyi közösségek bevonására építenek.

VIII. A pályázat beadása és elbírálása
a. A pályázóknak a pályaművet a pályázati anyaggal (lezárt borítékban) 2011. október 14. 10:00 óráig beérkezően kell benyújtani a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft-hez (2000 Szentendre, Bercsényi utca 4.) "Public Art" megjelöléssel. A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek a zsűri elé.
b. A pályázat elbírálása egy fordulóban történik. A zsűri a beérkezett pályázati anyag áttanulmányozása után ugyanakkor a pályázókat szükség esetén egyenkénti zártkörű konzultációra hívhatja be.
c. A zsűri legkésőbb 2011. október 20-ig hirdeti ki döntését.
d. A kuratórium döntése ellen jogorvoslati lehetőség nincs.
e. A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek listáját a www.iranyszentendre.hu internetes oldalain tesszük közzé.

A megvalósítandó műveket kiválasztó zsűri:
1. 1 fő a Pest Megyei Múzeumok igazgatósága részéről
2. 1 fő a Művészeti Tanács részéről
3. 1 fő a Művészeti Platform részéről
4. 1 fő a Szentendrei Építésügyi hatóság részéről
5. 1 fő a Szentendrei Önkormányzat Kulturális Bizottságának részéről
6. 1 fő a Szentendrei Kulturális Kft. részéről
f. A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy pályázatába a döntés kihirdetését követően bárki betekinthet, illetve az azzal kapcsolatos adatok nyilvánosak. A pályaművek visszaadásáról a pályázók a beadás helyszínén kapnak tájékoztatást. A pályázati koncepció CD-n vagy DVD-n benyújtott digitális változatát a pályázat kiírója archiválja.

IX. Szerzői és felhasználói jogok
a. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.
b. A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

X. Pályázati tájékoztatás
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon vagy személyesen munkaidőben, az alábbi elérhetőségeken biztosítunk.
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft
Email: tdmszentendre@gmail.com
Tel.: 06209/365052

Előre szervezett csoportos konzultációs időpont, helyszín-bejárással: 2011. szeptember 28. és október 5. 10.00 óra. Találkozó mindkét nap a Tourinform iroda előtt (Szentendre, Bercsényi utca 4.)

Programkereső

Legnépszerűbb

Színház

Egy vidám tekintet, egy izgalmas száj – és a kettő között az évek múlása

Évtizedekig kutatta Törőcsik Mari arcait. Fotózta színpadon és magánéletben egyaránt, közel hetven esztendőn át. Kivételes szakmai kapcsolat és mély barátság fűzte a nemrégiben elhunyt színésznőhöz a Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotóművészt, Keleti Évát, aki személyes történetei és képei segítségével járult hozzá, hogy fölidézhessük Törőcsik Mari különleges alakját.
Klasszikus

„Így kell dolgozni, így kell élni” – Tallér Zsófiára emlékezünk

A Fidelio felkérésére Tallér Zsófia három egykori tanítványa – ahogy ő fogalmazott, Petrovics unokák – emlékezik a fiatalon elhunyt Erkel-, Bartók–Pásztory-, Fonogram-, valamint Artisjus-díjas zeneszerzőre.
Vizuál

Catherine Deneuve és Gérard Depardieu új filmjeivel jön a Frankofón Filmnapok

Online rendezik meg a 11. Frankofón Filmnapokat április 22. és május 2. között. A tíz napon át látható válogatásban nyolc olyan játékfilm kapott helyet, amellyel a magyar közönség először találkozhat.
Vizuál

Hartung Dávid és Réder György is a legjobb operatőrök között

Hat kategóriában adták át Kovács László-Zsigmond Vilmos Operatőr Verseny díjait szombat este a Pesti Vigadóban. A közönség a Facebookon nézhette élőben a rendezvényt.
Plusz

Új kutatás bizonyítja a komolyzene felszabadító hatását

A válaszadók 82 százaléka érzi úgy, hogy a komolyzene megnyugtatja, 67 százalékukat pedig inspirálják a klasszikus dallamok - derül ki a Liszt Ferenc Kamarazenekar megbízásából készült reprezentatív felmérés adataiból.

Támogatott mellékleteink

hírlevél

A kultúra legfrissebb hírei, programajánlók és exkluzív kedvezmények minden szerdán a Fidelio hírlevelében

Ezt olvasta már?

Edu-Art gyerek

Kányádi Sándor mesét mond a krumpliról

A televízió hőskorában, amikor a látványláda értéket közvetített, Kányádi Sándor elmondta a Krumplis mesét a Cimbora című tévéműsorban. A műsor nevét azóta alapítvány őrzi, és a Balatonon rendeznek foglalkozásokat a gyerekeknek.
Edu-Art bohóc

Csinálj magadból hivatásos bohócot!

40 év után először indul nappali tagozatos bohócképzés a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskolában érettségizett fiatalok számára. Emellett más, a cirkuszművészettel kapcsolatos felnőtt szakképzésekre is lehet jelentkezni augusztus 21-ig.
Edu-Art interjú

„Nem biztos, hogy csak a szép hangban lehet gyönyörködni”

Fekete Mari zenei vezető, művésztanár, 55 éve tanít zenés színpadi gyakorlatot a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. A pályán eltöltött évtizedekről, régről és a máról, énektanításról és tizenkét németül tátogó törpéről beszélgettünk vele.
Edu-Art tünet együttes

Menedzsert és táncosokat keres a Tünet Együttes!

A független hazai kortárs tánc és színházi élet meghatározó társulata keresi legújabb csapattagjait.
Edu-Art müpa

Tehetségkutatót rendez a Müpa

"A föld alól is előkeresi a tehetségeket a Müpa" - avagy ismét megrendezik a rendhagyó, underground tehetségkutatót a Müpa mélygarázsában. A május 10-ig pályázó zenekarok közül a Müpában idén fellépő zenészekből álló szakmai zsűri választja ki az öt nyertest, akik május 26-án önálló koncertet adhatnak a Garázsband Fesztiválon.