Edu-Art

Merre tovább, magyar zeneoktatás?

2012.05.15. 15:51
Ajánlom
A magyar zenepedagógia két kerek évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozattal ünnepeltek a zeneiskolák a Müpában. A Magyar Művészetoktatásért-díjak átadója és versenygyőztes zeneiskolások gálakoncertjei között a művészeti nevelés jövőjéről tartottak konferenciát.

A Magyar Művészetoktatás Napja különleges apropóját az adta, hogy 90 éve, 1922-ben Kacsóh Pongrác javaslatára döntött úgy a székesfőváros, hogy intézményesen segíti a gyerekek zenei nevelését, és 60 éve, 1952-ben államosították az ország zeneoktatását. Utóbbi döntés alapozta meg a magyar hangszeres zeneoktatás sikerét, így lehetett - Kodály Zoltán intenciója nyomán - a zene valóban mindenkié. 1980 óta e koncepcióhoz csatlakoztak fokozatosan a társművészetek. A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége és az Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete szakmai elismeréseit, a Művészetoktatásért díjat idén intézményi kategóriában a 2011-ben százéves, Prima Primissima Díjjal kitüntetett Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola (igazgató: Mészáros Lászlóné) kapta. Egyéni kategóriában kiemelkedően eredményes pedagógusok - Balla Tibor, a tiszafüredi Fekete László Zeneiskola tanára;  Barnabás Zoltán, a Budapest XII. kerületi Solti György Zeneiskola tanára; Marosné Kovács Tünde, a győri Liszt Ferenc Zeneiskola tanára; Pernecker János, a sárvári Koncz János Zene és Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatója, valamint R. Szabó István, a Budapest XVII. Kerületi Bartók Béla AMI tanára -  kaphatták meg 2012-ben a Magyar Művészetoktatásért-díjat. A legtehetségesebb, országos versenyeken első helyezést elért zeneiskolás növendékek pedig a délelőtti, délután és este rendezett gálakoncerteken mutatkozhattak be. Az esti hangversenyen - mely egyben fővárosi zeneiskolai tanévzáró is volt - köszöntötték a több mint 35 éve aktív művésztanárokat (Orsós Vendelné Zahoránszky Mária, Tóthné Neográdi Mária, Lorenz Dávid, Szilágyi Márta, Feketéné Kurcsinka Erzsébet, Halászné Veres Zsuzsa, Kaiser Adrienne, Pallagi Judit, Szilágyi Pálma, Vass Valéria, Kiss Tünde, Szabóné Hegedüs Márta, Pászti György, Szilveszterné Dobos Katalin, White Julianna).

Az egész napos rendezvény keretei között minikonferenciát is rendeztek a művészeti nevelés aktuális kérdéseiről. Elsőként Thaisz Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (néhány nappal ezelőttiig: NEFMI) oktatási tanácsadója a pedagógus életpályamodellről, és annak a zeneoktatást érintő vonatkozásairól beszélt. Az életpályamodell 2013. őszi bevezetésével egyidejűleg, a közoktatás "államosítása" részeként állami fenntartásba kerülnek az alapfokú művészetoktatási iskolák (ez lesz a zeneiskolák legújabb elnevezése) is. Az intézmények fenntartásáért nem a kormányhivatalok, hanem a szakminisztérium keretein belül létrejövő központ (és területi kirendeltségei) fog felelni, ahol művészetoktatással foglalkozó szakreferensek is dolgoznak majd.

Az átalakulással egyidejűleg a tanárok fizetése azonnal megemelkedik, a differenciált továbblépésre (pedagógus/2 illetve mesterpedagógus fokozatba) pedig a 2013-18 között esedékes teljes körű pedagógus-minősítés eredményeképp nyílik mód. A jelenleg is meglévő, elsősorban az intézmények működését ellenőrző dokumentáció alapú minőségbiztosítási ellenőrzés mellett a pedagógusok értékelését szolgáló művészetoktatás-specifikus minősítési protokoll kidolgozása a következő hónapokban esedékes. Annyit már most is lehet tudni az értékelési rendszerről, hogy háromfős (egy köznevelési szakértőből, az intézményvezetőből valamint egy hasonló munkakörben dolgozó pedagógusból álló) bizottság az illető tanár teljes körű tevékenységét fogja vizsgálni, többek között óra- és hangverseny-látogatás, kérdőíves diákvéleményezés és a pedagógus önértékelő dolgozata segítségével. A rendszer célja a szakember szerint nem elsősorban a rostálás, hanem a pedagógusszakma presztízsének erősítése.

Ugyanezt a célt szolgálja az ún. "32 órás szabály" is, amely a kötelező óraszám 10 órás megemelésével nem leépítéseknek kíván megágyazni, hanem a „keveset keres, de keveset dolgozik" közkeletű vélekedés alapját számolná fel azzal, hogy kimondja, a pedagógus is heti 40 órát dolgozik, melyből 80%-a kötött munkaidőben, az intézményvezető által ráosztott feladatkörben tevékenykedik. Tulajdonképpen tehát az eddig tételesen el nem számolt, oktatással kapcsolatos tevékenységek (koncertlátogatás, a növendék versenyre kísérése, növendékhangverseny, művészi tevékenység stb.) nevesítéséről van szó, a nevelés-oktatással töltött munkaidő ugyanis az új köznevelési törvény (2011/CXC.)  szerint 22-26 óra lehet (az eddig adható 8 túlóra tehát lecsökken négyre). Thaisz Miklós beszámolt arról is, hogy a törvényben körvonalazott "egész napos iskola" koncepciója nem lehetetleníti el a művészetoktatási intézményeket, hiszen a délután négyig minden iskolában kötelezően biztosítandó foglalkozásokon a diákoknak nem kell jelen lenniük, amennyiben alapfokú művészeti oktatásban vesznek részt.

A művészeti felsőoktatásban legalább ilyen horderejű változásokra lehet számítani a következő években - derült ki Dr. Duffek Mihály, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának dékánja A zenetanárképzés várható változásai címmel tartott előadásából. A bolognai típusú zenei felsőoktatás szakértője nem rejtette véka alá, hogy a művészeti tanárképzési rendszer - az elhamarkodott és nem elég körültekintő bevezetésből fakadó - strukturális és megvalósítási hibáit is orvosolni kívánják. A hat zenei felsőoktatási intézmény által teljes egyetértésben elfogadott új tanárképzési koncepciót néhány hete terjesztették elő a minisztériumban. A közoktatási képzés mintájára 4+1 ill. 5+1 éves, mesterdiplomát adó osztatlan művészeti tanárképzési modellt alakítanának ki, a rövidebb ciklus végén az alapfokú, a hatéves képzés végén szerzett diploma pedig a középfokú intézményekben való oktatásra jogosítana, átjárhatósággal az osztott képzésben maradó hangszerművész-szakokra, valamint a Nyugat-Európában általános négyéves BA-szakokra. A tanárképzés pedagógiai tartalmát a közismereti igények helyett a művészetoktatás sajátosságaihoz igazítanák, a tanítási gyakorlatra fordított képzési idő pedig a jelenlegi fél évről a duplájára nőne - összefüggésben azzal, hogy a képzés kétszakos lenne, két hangszert, hangszert és kamarazenét, vagy hangszert és szolfézst párosítva. Ezzel a szinte minden zeneiskolát érintő, óraszámproblémákkal és a végzettséghez kötött munkakörökkel kapcsolatos anomáliákat orvosolnák rendszerszinten. A megújult - látszólag a régi rendszerhez visszatérő, de a bolognai szisztéma minden előnyét megtartó - művészeti tanárképzés 2013 szeptemberétől indulna, addig a képzés harmonizációját, valamint a tantervek kidolgozását kell a szakértőknek elvégezniük.

A konferencia utolsó felszólalójaként Nemes László Norbert, a Zeneakadémia zenepedagógiai műhelyeként is működő Kodály Intézet igazgatója a zenei nevelés jövőjével kapcsolatos gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel. Előadásában a közoktatásra, tehát az ének-zene tanítására, valamint a zeneiskolai  oktatás és az iskolai zeneoktatás összehangolásának fontosságára irányította rá a figyelmet. A szakember szerint a kodályi koncepció humánus alapelvei elhomályosultak, kontextusa megváltozott. Az iskolai ének-zeneoktatás tananyaga, eszközei és módszerei menthetetlenül elavultak, a Kodály által oly fontosnak tartott progresszivitás és játékosság helyett „megkövült, megmerevedett gyakorlat" van, az énekóra és a diákok által ismert, hallgatott (és szeretett) zene között többnyire áthidalatlan szakadék támadt. Nemes László Norbert az új Nemzeti Alaptantervtől és az új kerettantervektől azt várja, hogy végre legyen kimondva: az ének-zene oktatás lényege nem az ismeretek átadása és a számonkérés, hanem elsősorban  közösségi élményforrásként, az önkifejezés és az aktivitás terepeként kezelendő. A közoktatásban a zenei írás-olvasás sem cél, hanem eszköz, a szakismeretek elsajátításának helye célszerűen a zeneiskolai szolfézsoktatás lenne. Az ének-zene oktatásnak a komplex nevelési módszerek, így a koncertpedagógia, a generatív (alkotó) tevékenységek, a néptánc vagy a Kokas-módszer felé is nyitnia kellene, és elkerülhetetlen, hogy a kortárs zene, a világzene, a jazz, az alkalmazott és a könnyűzene területén is eligazítást nyújtson. Mindennek gyakorlati megvalósulásához persze elengedhetetlenek a szerény anyagi lehetőségekkel bíró tanárok számára is elérhető rendszeres szakmai továbbképzések, valamint módszertani segédletek és adatbázisok. Mint Thaisz Miklóstól megtudtuk, az új Nemzeti Alaptanterv elfogadása május közepén megtörténhet, és az új kerettantervek megírása a nyáron befejeződik, ezután kezdődhet meg az új tankönyveket eredményező tananyagfejlesztés. Az oktatási szakértő ígéretet tett arra is, hogy a tartalmi újítások mellett az eszközfejlesztés szükségességéről sem feledkeznek meg.

Mit lehet mindehhez hozzátenni? Így legyen!

Programkereső

Legolvasottabb

Vizuál

Leszámolás a paraszti kultúrával – megnéztük az év egyik legszebb filmjét

A Parasztok című filmet látni olyan, mintha végigjárnánk egy hatalmas múzeumot, és hosszasan elidőznénk valamennyi műalkotás előtt – szellemileg megterhelő, mégis eksztatikus művészi élményt jelent.
Klasszikus

Elhunyt Rolla János

A Kossuth-díjas hegedűművész, a Zeneakadémia Kamarazene Tanszékének oktatója és korábbi tanszékvezetője hetvenkilenc éves volt – tudatta a szomorú hírt a Zeneakadémia.
Vizuál

Elhunyt Andresz Kati

A színházi munkái mellett szinkronszerepeiről is híres színésznőt, akinek különleges hangja számos filmet tett emlékezetessé, hatvannyolc éves korában érte a halál.
Klasszikus

Ragyogó sötétségem – beszélgetés Érdi Tamással

Érdi Tamás zongoraművész december 17-én a Benczúr Házban ad ünnepre hangoló koncertet, az Egész nap karácsony rendezvény záróakkordjaként.
Könyv

Vámos Miklós: Remek megragadása annak, mi is a szépirodalom

Vámos Miklós ebben a hónapban is megmondja, mit érdemes elolvasni. Állandó rovatában ezúttal Sasha Marianna Salzmann Az emberben legyen szép minden című kötetével foglalkozik.

Támogatott mellékleteink

hírlevél

A kultúra legfrissebb hírei, programajánlók és exkluzív kedvezmények minden csütörtökön a Fidelio hírlevelében

Ezt olvasta már?

Edu-Art gyerek

Kányádi Sándor mesét mond a krumpliról

A televízió hőskorában, amikor a látványláda értéket közvetített, Kányádi Sándor elmondta a Krumplis mesét a Cimbora című tévéműsorban. A műsor nevét azóta alapítvány őrzi, és a Balatonon rendeznek foglalkozásokat a gyerekeknek.
Edu-Art bohóc

Csinálj magadból hivatásos bohócot!

40 év után először indul nappali tagozatos bohócképzés a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskolában érettségizett fiatalok számára. Emellett más, a cirkuszművészettel kapcsolatos felnőtt szakképzésekre is lehet jelentkezni augusztus 21-ig.
Edu-Art interjú

„Nem biztos, hogy csak a szép hangban lehet gyönyörködni”

Fekete Mari zenei vezető, művésztanár, 55 éve tanít zenés színpadi gyakorlatot a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. A pályán eltöltött évtizedekről, régről és a máról, énektanításról és tizenkét németül tátogó törpéről beszélgettünk vele.
Edu-Art tünet együttes

Menedzsert és táncosokat keres a Tünet Együttes!

A független hazai kortárs tánc és színházi élet meghatározó társulata keresi legújabb csapattagjait.
Edu-Art müpa

Tehetségkutatót rendez a Müpa

"A föld alól is előkeresi a tehetségeket a Müpa" - avagy ismét megrendezik a rendhagyó, underground tehetségkutatót a Müpa mélygarázsában. A május 10-ig pályázó zenekarok közül a Müpában idén fellépő zenészekből álló szakmai zsűri választja ki az öt nyertest, akik május 26-án önálló koncertet adhatnak a Garázsband Fesztiválon.