Edu-Art

Szeretne a Zeneakadémián dolgozni?

2012.12.23. 16:34
Ajánlom
Az intézménybe december 28-ig lehet jelentkezni értékesítési felelős, rendezvényszervező és közönségszervező állások betöltésére.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Koncert- és Rendezvényszervezési Osztályáraügyvivő szakértő (szolgáltatási és értékesítési felelős) munkakör betöltésére hirdetett pályázatot.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, az LFZE székhelye vagy telephelyei

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A rendezvényekhez kapcsolódó háttérszolgáltatások, úgymint: catering, szállás, utaztatás, szállítás, backline, hostess, stb. szervezése, felügyelete. A jegyértékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások szervezése, felügyelete. A szolgáltatókkal kötendő keretszerződések, közbeszerzések tartalmi oldalának előkésztése. A szolgáltatási keretszerződésekben meghatározott teljesítési mennyiségek folyamatos ellenőrzése, gazdálkodás a rendelkezésre álló kontingensekkel. A Zeneakadémia épületében/épületeiben működő kereskedelmi szolgáltatások és a saját értékesítési tevékenység szervezése. Kapcsolattartás a szolgáltatókkal, a beszállítók folyamatos minőségi kontrollja. A Zeneakadémia saját és befogadott üzleti rendezvényeinek szervezése, az ezekhez szükséges szolgáltatások rendelkezésre állásának biztosítása. Kapcsolattartás az üzleti rendezvényszervező partnerekkel, számukra szolgáltatási csomagok kialakítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Egyetem, / főiskolai végzettség
- Angol nyelv tárgyalási szintű ismerete
- Legalább öt éves, kulturális és/vagy zenei rendezvényszervezésben szerzett gyakorlat
- Rendezvények háttér szolgáltatásainak szervezésében, értékesítésében szerzett gyakorlat
- Vendéglátás, utaztatás, jegyértékesítés szervezésben szerzett gyakorlat
- Üzleti rendezvények szervezésében, lebonyolításában szerzett gyakorlat
- Projekt menedzsment területén szerzett jártasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- A hazai rendezvényi szolgáltatói kör ismerete
- Pályáztatási és közbeszerzési eljárásokban szerzett gyakorlat
- Közintézménynél szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz
- Végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok
- Érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Südi András HR felelős nyújt, a 06-1-462-4600/176 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. ). A szervezők kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HO-1887/1-76/2012. , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő (szolgáltatási és értékesítési felelős) vagy elektronikus úton Südi András HR felelős részére a sudi.andras@lisztakademia.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a bíráló bizottság rangsorolja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 14.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Koncert- és Rendezvényszervezési Osztályára ügyvivő szakértő (rendezvényszervező) munkakör betöltésére is pályázatot hirdetett.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, az LFZE székhelye vagy telephelyei, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Zeneakadémia saját szervezésű koncertjeinek és egyéb rendezvényeinek szervezési, végrehajtó projektmenedzseri feladatainak ellátása, ezen belül: a rendezvények technikai feltételei rendelkezésre állásának koordinálása, a szükséges szolgáltatások megszervezése, kapcsolattartás és egyeztetések lefolytatása a partnerekkel, közreműködőkkel és a Zeneakadémia különböző szervezeti egységeivel. Az egyes rendezvényekhez kapcsolódó szerződések tartalmi előkészítése, a promócióhoz szükséges információk, hang- és képanyagok begyűjtése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Egyetem, / főiskolai végzettség
- Angol vagy más európai nyelv tárgyalási szintű ismerete
- Legalább öt éves, kulturális és/vagy zenei intézményben szerzett gyakorlat
- Önálló munkavégzési és problémamegoldó készség
- Projekt menedzsment területén szerzett jártasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- A hazai kulturális és zenei intézményrendszer ismerete
- Közintézménynél szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-
Szakmai önéletrajz
-
Végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok
-
Érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
-
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Südi András HR felelős nyújt, a 06-1-462-4600/176 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. ). A szervezők kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HO-1886/1-76/2012. , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő (rendezvényszervező) vagy elektronikus úton Südi András HR felelős részére a sudi.andras@lisztakademia.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a bíráló bizottság rangsorolja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 14.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem pályázatot hirdetett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Koncert- és Rendezvényszervezési Osztályára ügyvivő szakértő (közönségszervező/ CRM munkatárs) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, az LFZE székhelye vagy telephelyei

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Vásárlói adatbázis kiépítése és folyamatos fejlesztése, karbantartása, a regisztrált vásárlók adatainak kezelése. Vásárlói hírlevelek szerkesztése, kiküldése, a visszajelzések kezelése. Folyamatos kapcsolattartás a regisztrált vásárlókkal, egyedi igények kezelése. Vásárlói akciók, események szervezése, lebonyolítása. Egyes projektekhez kapcsolódó speciális érdeklődésű célcsoportok szervezése. A Zeneakadémia saját szervezésű előadásai jegyértékesítési státuszának folyamatos követése, szükség szerinti egyedi akciók kezdeményezése, lebonyolítása. Közreműködés különböző bérleti konstrukciók kialakításában. Közreműködés a jegyár képzésben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Egyetem, / főiskolai végzettség
- Legalább öt éves, kulturális intézményben szerzett gyakorlat
- Jegy-, vagy szolgáltatás értékesítés területén szerzett gyakorlat
- Magas szintű kommunikációs és fogalmazási készség
- Számítógépes adatkezelésben szerzett jártasság
- Önálló munkavégzési készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-
Angol nyelv tárgyalási szintű ismerete
-
Hazai jegyterjesztői rendszerek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz
- Végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok
- Érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Südi András HR felelős nyújt, a 06-1-462-4600/176 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. ). A szervezők kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HO-1885/1-76/2012. , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő (közönségszervező/ CRM munkatárs) vagy elektronikus úton Südi András HR felelős részére a sudi.andras@lisztakademia.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a bíráló bizottság rangsorolja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 14.

Programkereső

Legnépszerűbb

Vizuál

Tarolt a Pilátus Milánóban

A legjobb női főszereplő Hámori Ildikó lett.
Klasszikus

Kelemen Gáspár nyerte az Országos Koncz János Hegedűversenyt

Kelemen Gáspár nyerte a XVI. Országos Koncz János Hegedűverseny nagydíját, a megmérettetést november 29. és december 1. között rendezték Szombathelyen.
Vizuál

Ritka filmfelvételeken Rodin, Monet, Renoir és Degas

Láttad már Monet-t miközben vízililiomokat fest a kertjében, vagy Roden-t kőfaragás közben? Az 1915-ben készült felvételeken a művészettörténet meghatározó francia alakjait láthatjuk.
Színház

Neves színészek gyerekkori fotói a Rózsavölgyi Szalon adventi kalendáriumában

Szőke kislány egy karácsonyi ablakban, barna kisfiú macival a karjában – vajon felismeri őket? Segítünk: mindannyian a Rózsavölgyi Szalonban játszanak. Neves színészek gyerekkori fotóiból nyílnak a Rózsavölgyi Szalon adventi ablakai a facebook oldalukon.
Vizuál

A Töki 70 éves lett, és még mindig csak a szőnyegét akarja

Ma ünnepli hetvenedik születésnapját Jeff Bridges Oscar-díjas amerikai színész, akiről kollégái, barátai azt mondják, a világ legkedvesebb, leglazább embere. Nem csoda, hiszen ő a Töki.

Támogatott mellékleteink

hírlevél

A kultúra legfrissebb hírei, programajánlók és exkluzív kedvezmények minden szerdán a Fidelio hírlevelében

Ezt olvasta már?

Edu-Art gyerek

Kányádi Sándor mesét mond a krumpliról

A televízió hőskorában, amikor a látványláda értéket közvetített, Kányádi Sándor elmondta a Krumplis mesét a Cimbora című tévéműsorban. A műsor nevét azóta alapítvány őrzi, és a Balatonon rendeznek foglalkozásokat a gyerekeknek.
Edu-Art bohóc

Csinálj magadból hivatásos bohócot!

40 év után először indul nappali tagozatos bohócképzés a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskolában érettségizett fiatalok számára. Emellett más, a cirkuszművészettel kapcsolatos felnőtt szakképzésekre is lehet jelentkezni augusztus 21-ig.
Edu-Art interjú

„Nem biztos, hogy csak a szép hangban lehet gyönyörködni”

Fekete Mari zenei vezető, művésztanár, 55 éve tanít zenés színpadi gyakorlatot a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. A pályán eltöltött évtizedekről, régről és a máról, énektanításról és tizenkét németül tátogó törpéről beszélgettünk vele.
Edu-Art tünet együttes

Menedzsert és táncosokat keres a Tünet Együttes!

A független hazai kortárs tánc és színházi élet meghatározó társulata keresi legújabb csapattagjait.
Edu-Art müpa

Tehetségkutatót rendez a Müpa

"A föld alól is előkeresi a tehetségeket a Müpa" - avagy ismét megrendezik a rendhagyó, underground tehetségkutatót a Müpa mélygarázsában. A május 10-ig pályázó zenekarok közül a Müpában idén fellépő zenészekből álló szakmai zsűri választja ki az öt nyertest, akik május 26-án önálló koncertet adhatnak a Garázsband Fesztiválon.