Emőke

Énektanár - Kunszentmiklós

2010.10.18. 16:47

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 31.

A Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola pályázatot hirdet énektanár munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű, 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 6 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6090 Kunszentmiklós, Apostol Pál utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kerettanterv által előírt tananyag tanítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskolai végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola címére történő megküldésével (6090 Kunszentmiklós, Apostol Pál utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2010, valamint a munkakör megnevezését: énektanár.
ÉS

Elektronikus úton Szécsi Attila részére a suli283@viragh-szki.sulinet.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. szeptember 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.