Gertrúd, Patrik

Gitártanár - Százhalombatta

2010.10.18. 17:39

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 31.

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű 

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 8 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gitár tanítás és a tanításhoz kapcsolódó adminisztráció ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-főiskolai végzettség, klasszikus gitár tanári tapasztalat

- büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- erkölcsi bizonyítvány

- diploma másolat

- tanúsítvány másolatok

- motivációs levél

- szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2011. január 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adorjánné Visontai Katalin nyújt, a 06/23/354-568, 06/30/99-16-728 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc 10. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 514/2010., valamint a munkakör megnevezését: gitártanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://korosi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. október 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.