Sándor, Ede

Zongoratanár - Mezőfalva

2010.10.18. 17:11

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 16.

A Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2422 Mezőfalva, József nádor utca 13. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az alapfokú művészetoktatásban zongora tárgy tanítása közalkalmazotti félállásban, heti 11 tanítási órában a 2010/2011-es tanév 2. félévétől várhatóan 2-3 évig. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

- főiskola, zongora tanár

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- végzettséget igazoló diploma másolata

- önéletrajz 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyulasiné Lakos Angéla nyújt, a 06-25-506-930-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2422 Mezőfalva, József nádor utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 826/2010, valamint a munkakör megnevezését: zongora tanár. 

Elektronikus úton Nyulasiné Lakos Angéla részére a petofiaisk@invitel.hu e-mail címen keresztül. 

Személyesen: Nyulasiné Lakos Angéla, Fejér megye, 2422 Mezőfalva, József nádor utca 13.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 7. 

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.