Gertrúd, Patrik

Művésztanár - Győr

2010.10.27. 17:58

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 25.

A Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet Zenekari Hangszerek Tanszéke pályázatot hirdet művésztanár munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hallgatók által is elismert színvonalon részvétel az egyetem oktatómunkájában, művészeti területének megfelelően, vezető oktatói irányítás mellett ütőhangszeres főtárgy, kamarazene, hangszerismeret oktatása, konzultációk tartása, vizsgáztatás; az oktatási tevékenységhez kapcsolódó művészeti tevékenység folytatása; aktív részvétel az Egyetem közéletében és az egyetemen kívüli szakmai közéletben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- egyetemi végzettség (művészeti szakirány)

- büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- tanítási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű); pályázati adatlap (minta letölthető az rs1.szif.hu/Intranet/FH belső elérhetőségű internet címről), részletes szakmai önéletrajz, tudományos munkák jegyzéke, motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben), erkölcsi bizonyítvány, a szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata.

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az annak elbírálására jogosult egyetemi testületek tagjai megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2011. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2010. november 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95/2010, valamint a munkakör megnevezését: MŰVÉSZTANÁR.

Elektronikus úton Dr. Író Béla részére a iro@sze.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott dokumentumok átvizsgálása; próbajáték az alábbi anyagból: 1 szabadon választott szólódarab marimbára (nem átirat), 1 szabadon választott tétel J. S. Bach csellószvitjeiből vagy szólóhegedűre írt szonátáiból, ill. partitáiból, 1 szabadon választott szólódarab üstdobokra, 1 szabadon választott szólódarab kisdobra, 1 szabadon választott "set-up" darab; próbatanítás; szenátusi rangsorolás; rektori döntés.

A pályázat elbírálásának határideje:

2011. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http:\\uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. október 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.