Konrád, Tivadar

Egyetemi tanár - Magyar Képzőművészeti Egyetem, Festő Tanszék, Budapest

2010.11.07. 12:26

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. november 30.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (Festő Tanszék) pályázatot hirdet egyetemi tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.                

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest, 1062 , Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék oktatási, oktatásfejlesztési rendjének kialakítása, tervek, tantárgyi programok készítése, kidolgozása. Magas színvonalon látja el a műtermi oktatás feladatait előadások, konzultációk és korrektúrák segítségével. Szakmai tudása által garantálja, hogy a képzési ciklus végére a hallgatók önálló művészeti tudással és alkotói programmal rendelkeznek. Kezdeményezője és irányítója az oktatás szervezési feladatainak. Aktív résztvevője a tanszék intézményi, közéleti, művészeti tevékenységének. Kiállításaival, publikációival, önálló szakmai kutatásaival emeli az intézmény rangját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- egyetem, művészeti egyetemen (főiskolán) szerzett szakirányú, tanári diploma;

- tudományos fokozat vagy azzal egyenértékű művészeti díj;

- egyetemi habilitáció;

- elengedhetetlen feltétel továbbá, hogy a pályázó a nemzetközi és a hazai művészeti élet aktív résztvevője legyen;

- legalább tíz éves felsőoktatási gyakorlat;

- művészeti egyetemen (főiskolán) szerzett szakirányú (tanári) végzettség;

- büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a megpályázott álláshelyre vonatkozó elképzelések (program) 1-2 oldal terjedelemben;

- szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék;

- a szakirányú (tanári) végzettséget igazoló okiratok;

- három hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány;

- művészeti díjat adományozó okirat vagy PhD/DLA oklevél másolata;

- habilitációs oklevél másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ).  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/353/2010, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár;

- személyesen: Welsch Jánosné, Budapest, 1062 , Andrássy út 69-71. Rektori Hivatal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.