Ervin

Kommunikációs ügyintéző - Vörösmarty Színház, Székesfehérvár

2010.11.07. 12:19

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. november 18.

A Vörösmarty Színház pályázatot hirdet kommunikációs ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fő u. 8 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Koordinálja a színház saját, illetve marketing által kijelölt egyéb megjelenéseinek koncepcióját. Cikkeket ír a Rivalda Magazinba és a honlapra. Összeállítja a plakátok, szóróanyagok, hirdetések, honlap, hírlevelek, spotok, a darabokhoz kapcsolódó kiállítások stb. tartalmi anyagait. Szerkeszti a kiadványokat és a weboldalt. A vezetőség és a marketing kérésére leveleket, beszédeket, beszámolókat, kiajánlókat stb. fogalmaz és szerkeszt. Segíti az indirekt kommunikációt (pl. szervezői tájékoztató anyagok készítése). Közreműködik a színház felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, humán területen szerzett felsőfokú végzettség;

- büntetlen előélet, magyar állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány, orvosi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excel), jó íráskészség , kreativítás, jó munkabíró képesség, terhelhetőség, humánum, jó kommunikációs készség, kiváló szervező képesség, önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség, megjelent publikációk, angol és/vagy német nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz;

- bizonyítvány másolatok.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Serák János nyújt a 22/512-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Színház címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fő u. 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/294/2010/K, valamint a munkakör megnevezését: kommunikációs ügyintéző;

- elektronikus úton Serák János részére a ig@vorosmartyszinhaz.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vorosmartyszinhaz.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.