Béla

Művészeti ügyintéző - Székesfehérvár

2010.11.08. 16:19

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. november 16.

A székesfehérvári Vörösmarty Színház pályázatot hirdet művészeti irányitás alá tartozó művészeti ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fő utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szervezi és adminisztrálja a művészeti tevékenységet, segíti a művészeti főtitkár munkáját a művészek egyeztetésében, elő- és elkészíti a napi, illetve a heti próbatervet, megszervezi a próbaterv végrehajtását, folyamatos kapcsolattartás a színház vezetőivel és csoportvezetőivel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola;

- felhasználói szintű számítógép ismeret (Word, Excel);

- büntetlen előélet;

- magyar állampolgárság;

- erkölcsi bizonyítvány;

- orvosi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- humán területen szerzett felsőfokú végzettség;

- színháznál szerzett szakmai tapasztalat (legalább 1-3 év);

- "B"-kategóriás jogosítvány;

- jó munkabíró képesség, terhelhetőség, humánum, jó kommunikációs kézség, kiváló szervező képesség, önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz;

- bizonyítvány másolatok.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máté Richárd nyújt a 22/512-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Színház címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fő utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/286/2010/K, valamint a munkakör megnevezését: művészeti ügyintéző;

- elektronikus úton művészeti főtitkár és az igazgatói titkárság részére a ig@vorosmartyszinhaz.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vorosmartyszinhaz.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.