György

Ének-zene tanár - Berettyóújfalu

2010.11.09. 01:05

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. november 30.

Az Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola pályázatot hirdet ének-zene tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011.06.30-ig tartó.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: gimnáziumban és szakközépiskolában ének-zene oktatása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, ének-zene tanár szak;

- középiskolában tanítási gyakorlat, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

- végzettséget igazoló okirat(ok).

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton, a pályázatnak a Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 769/2010, valamint a munkakör megnevezését: ének-zene tanár;

- elektronikus úton Domján János részére a aranyjg@windowslive.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.