György

Ének-zene tanár - Mohács

2010.11.09. 01:54

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. november 30.

A Kisfaludy Károly Gimnázium pályázatot hirdet ének-zene szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 10 órás.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7700 Mohács, Szepessy tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ének-zene tárgy tanítása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- egyetemi végzettség, ének-zene;

- érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- több éves, oktatásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz;

- diploma másolata;

- erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. február 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kisfaludy Károly Gimnázium címére történő megküldésével (7700 Mohács, Szepessy tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 126/2010, valamint a munkakör megnevezését: ének-zene szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.