Emma

Művészettörténész, muzeológus - Budapest

2010.11.09. 17:23

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. december 8.

A Budapesti Történeti Múzeum (Kiscelli Múzeum/ Fővárosi Képtár) pályázatot hirdet művészettörténész, muzeológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 1 évig tartó.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 1038 Budapest, Kiscelli utca 108.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Budapesti Történeti Múzeum Fővárosi Képtár művészettörténészi, muzeológusi munkájában való részvétel, a Festészeti gyűjtemény kezelése, gyarapítása, kiállítások szervezése és rendezése. Szélesíti az intézmény közönségkapcsolatait, növeli a kiállítások látogatottságát. Fejleszti a múzeum tudományos tevékenységét, hazai és nemzetközi kapcsolatait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kjt. végrehajtásáról szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint és a felek közötti megállapodás rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- egyetem, szakirányú, a végzettségnek és szakképzettségnek, valamint az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban;

- angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás;

- szakirányú tudományos tevékenység;

- legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat;

- felhasználói szintű internetes alkalmazások;

- magyar nyelvtudás, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- PhD, múzeum profiljába illeszkedő szakirány;

- német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget, a tudományos minősítést, a nyelvvizsgát igazoló okmány(ok), erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. február 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fitz Péter Igazgató nyújt a 06-1/430-1077 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 2. E ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R2248/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: művészettörténész, muzeológus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: bíráló bizottság.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.btm.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.