György

Gitártanár - Visegrád

2010.11.11. 00:27

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. december 10.

Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2025 Visegrád, Rév utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gitároktatás, versenyekre, találkozókra való felkészítés. Az intézmény pedagógiai programjában és a munkatervben meghatározott művészeti feladatok ellátása. Heti 20 óra munkaidőben (félállás), 11 kötelező tanítási óra ellátása a feladat.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- felsőfokú képesítés, gitártanár vagy gitárművész.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- iskolai végzettségek igazolása;

- erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. január 17. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozóki Marianna nyújt a 26-398-312-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Rév utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 377/2010, valamint a munkakör megnevezését: gitártanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.