Konrád, Tivadar

Ütőtanár - Tapolca

2010.11.11. 00:20

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. december 15.

A Járdányi Pál Zeneiskola-AMI pályázatot hirdet ütőtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011.06.15-ig tartó.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 15 órás.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: zeneiskolai ütőoktatás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, ütőtanár.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. február 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Pintér Ágnes nyújt a 87/510-190-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Járdányi Pál Zeneiskola-AMI címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/6441/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: ütőtanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.