Emma

Budapest 200 év múlva - grafikai pályázat

2010.11.12. 18:10

Programkereső

Beküldési határidő: 2011. május 31.

A Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület "Budapest 200 év múlva" címmel művészeti pályázatot hirdet grafikai kategóriában.

Pályázhatnak hivatásos vagy amatőr grafikusművészek, festőművészek, elektronikus médiával foglalkozó művészek és hobbialkotók. Az Egyesület várja minden olyan vizuális alkotás beérkezését, melyben a művész a tőlünk 200 évnyire lévő, távoli jövőbeli Budapesttel, az akkori világgal kapcsolatos érzéseit fejezi ki, akár azt ábrázolva, hogy hogyan képzeli Budapestet 200 év múlva, akár az akkori emberek érzéseit, mindennapjait vagy különleges pillanatait kifejezve. A téma szabadon választható: lehet maga az ember, a város, a természeti vagy technikai környezet, mindezek egymáshoz való viszonya, az egyén érzései vagy egyéb. Megkötés csupán annyi, hogy Budapesthez és a város 200 év múlva elképzelt jövőjéhez kapcsolódjon.


Stílusbeli és technikai jellegű kötöttség nincs: a pályázatnak csupán neve grafikai; a beküldött alkotás lehet grafika, festmény, vagy egyéb technikával készült kép is. Fotó és videó nem küldhető be. Az alkotóktól nem tényszerű tárgyilagos megjelenítést várunk, hanem előnyben részesítjük azt, aki egyéni művészi megközelítésmóddal saját egyéniségén át megszűrve ábrázolja az elképzelt világot.

Beküldés feltételei:
- A vizuális alkotásokat kizárólag elektronikus úton, csatolt fájlban kérjük eljuttatni a budapest200@karcolat.hu e-mailcímre kép formátumban, minimum 300 dpi felbontásban. Nem elektronikus alkotás beszkennelve vagy lefotózva küldhető be, ez esetben alapkövetelmény a torzításmentes éles kép. A nem megfelelő minőségű képeket a zsűri nem értékeli.

- Olyan pályamű adható be, amely korábban elektronikus formában nem jelent meg.
- Az 1000 HUF egyszeri regisztrációs díjat az Egyesület számlaszámára kérjük átutalni "regisztrációs díj" közléssel a pályamű beküldéséhez használt jeligével.
- 2010.10. 01-jétől a KIMTE honlapjáról letölthető pályázati adatlapot kitöltve, aláírva kizárólag postai úton kérjük az Egyesület címére küldeni.
- A borítékra kívül, feladóként csak a pályázó saját jeligéje kerülhet, NEVE NEM! Az adatlap tartalmazza a pályázó nevét, levelezési címét, telefonszámát, e-mailcímét, jeligéjét, a pályázatára vonatkozó adatokat és a nyilatkozatát, hogy a mű egyéni és eredeti, saját szellemi tulajdona, és hozzájárul nyomtatott és elektronikus megjelentetéséhez.

Az elektronikusan beküldött dokumentumban (pályamű) szerzőként nem szerepelhet a szerző valódi neve, csak a választott jeligéje!

Postacím: Karcolat Egyesület 2721 Pilis, Bicskei út 16.
Számlaszám: Karcolat Egyesület 11742238-20006754
A borítékra kérjük, írják rá: "Budapest 200 év múlva"!
A pályázat beküldési határideje: 2011. május 31.

A pályázó személyes adatait és nyilatkozatát tartalmazó lezárt borítékot közjegyző jelenlétében nyitja ki a zsűri a helyezési sorrend megállapítása után.
A pályázó személyes adatait bizalmasan kezeljük.

Az Egyesület honlapján 2010.10. 01-jétől figyelemmel kísérhetőek a beérkezett pályaművek jeligéi, a postán érkezett lezárt borítékok és a jeligékhez tartozó befizetett regisztrációs díjak.

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2011. szeptember 17.

Grafikai kategória zsűritagjai
Meghívott művészek:
Barcsik Géza grafikus
Szendrei Tibor festőművész

A Karcolat Egyesület grafikai szerkesztői:
Papp Norbert festőművész
Vágvölgyi Attila grafikus

Díjazás:
I. hely
50 000 Ft
A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Tűzzománc emlékplakett
II. hely
25 000 Ft
A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Tűzzománc emlékplakett
III. hely
10 000 Ft értékű könyvjutalom
A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Tűzzománc emlékplakett

Az érdeklődők a kérdéseiket feltehetik a va.graphics@yahoo.com címen.

A zsűri fenntartja a jogot, hogy a helyezéseken túl egy alkotást különdíjjal jutalmazzon.

Az érdeklődők a kérdéseiket feltehetik a druida.borealis@gmail.com címen.
http://www.karcolat.hu