Márk

Gitártanár - Érd

2010.11.15. 17:37

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. november 19.

A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet szaktanítást végző gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: gitároktatás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) az önkormányzati határozatokban foglalt egyéb juttatások (szakkönyv, cafeteria % arányában stb). rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- felsőfokú képesítés, gitár szakirány;

- legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;

- önéletrajz, végzettséget igazoló okiratmásolat, erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- felsőfokú képesítés.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2010. december 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stiblo Anna nyújt a 23/364-318 vagy a 23/365-641-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton, a pályázatnak a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2030 Érd,, Felső utca 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 508-5/2010., valamint a munkakör megnevezését: szaktanítást végző gitártanár;

- elektronikus úton Stiblo Anna részére a zenesuli.erd@freemail.hu e-mail címen keresztül;

- személyesen: Stiblo Anna, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati anyagok megismerése után interjú, az eredményről telefonos, írásos értesítés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.