György

Egyetemi tanár (Vizuális Művészeti Tanszék) - Esterházy Károly Főiskola , Eger

2010.11.16. 14:53

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. november 30.

Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának Vizuális Művészeti Tanszéke pályázatot hirdet egyetemi tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A kinevezésre kerülő egyetemi tanár feladata lesz a színképalakítás, képalkotás (műelemzés) című tárgyak oktatása, előadások tartása, gyakorlatok vezetése, tananyagfejlesztés, folyamatos művészeti tevékenység.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A Kjt. és annak végrehajtására kiadott utasítások, rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- egyetemi végzettség;

- Munkácsy-díj;

- habilitáció;

- felsőoktatásban szerzett oktatási gyakorlat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;

- az egyetemi tanár állásra pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatási törvényben, az Eszterházy Károly Főiskola oktatói és kutatói követelményrendszerében foglaltaknak, valamint a MAB szakbizottság szempontrendszerének.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz;

- a végezttséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, művészeti elismertséget igazoló oklevél másolata;

- tudományos munkák, művészeti tevékenység és kiállíások jegyzéke;

- minden olyan okiratpot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

- büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány);

- nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat anyagába az arra illetékes személyek és testületek betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyetvai Zsuzsanna nyújt a 36/520-426-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Főiskola - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3455/2010. HEO, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzata alapján, NEFMI ütemterv.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ektf.hu/ honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.