Ervin

Egyetemi tanár (hegedű) - LFZE, Budapest

2010.11.20. 09:32

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. december 13.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Vonós Tanszék pályázatot hirdet egyetemi tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A hegedű főtárgy oktatása, a beosztott oktatók, a hallgatók és a doktoranduszok munkájának irányítása, közreműködés doktori eljárások lefolytatásában, az egyetem által gondozott kiadványok megjelentetésében.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási Követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- egyetem, vonós szak;

- felsőoktatási oktatói, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat;

- DLA fokozat vagy azzal egyenértékű művészeti díj;

- habilitáció;

- kiterjedt szakmai kapcsolatrendszer;

- előadóképesség idegen nyelven is;

- jelentős művészeti alkotótevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz;

- végzettséget, DLA fokozatot, művészeti díjat, habilitációt tanúsító okiratmásolatok;

- publikációs, illetve koncertjegyzék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bankó Sándor főtitkár nyújt az 1/462-4658-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FI 319, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.