Márk

Hegedűtanár - Sándorfalva

2010.11.22. 00:33

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. december 1.

p { margin-bottom: 0.21cm; }

A Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet hegedűtanár munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2010.12.01 - 2011.06.30-ig.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 6 órás.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Alkotmány körút 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: hegedű oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, hegedűtanár.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kaszás László nyújt a 30-532-25-72 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Alkotmány körút 15-17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 98/2010, valamint a munkakör megnevezését: hegedűtanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 3.


A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.