Konrád, Tivadar

Zongoratanár - Nagykőrös

2010.11.22. 13:59

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. december 22.

Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola - Nagykőrös pályázatot hirdet zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, GYES-en lévő pedagógus távollétének időtartamára.               

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2755 Kocsér, Kossuth Lajos u. 14. és 2750 Nagykőrös, Patay utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: zongoraoktatás, korrepetíció, változó munkahely (Kocsér kihelyezett tagozat és Nagykőrös).

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, zongora szak.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- diploma, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barna Elekné nyújt a 06/30-9251-636 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola - Nagykőrös címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Patay utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 248/2010, valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.