Béla

Ütőtanár - Tiszafüred

2010.11.27. 17:20

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. január 13.

A Fekete László Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Tiszafüred pályázatot hirdet ütőtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Piac tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ütő tárgy oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, ütőtanár;

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőkéné Csorba Erzsébet nyújt a 06-59/511-275-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton, a pályázatnak a Fekete László Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Piac tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 421/2010, valamint a munkakör megnevezését: ütőtanár;

- elektronikus úton Szőkéné Csorba Erzsébet részére az igazgato@feketel-tfured.sulinet.hu e-mail címen keresztül;

- személyesen: Szőkéné Csorba Erzsébet, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Piac tér 4.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.