Emma

A Tantermi Színházi Projekt pályázati felhívása

2010.11.30. 17:10

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. december 20.

A FÜGE Egyesület a Polgár Krisztina Emlékalap megbízásából nyílt pályázati felhívást tesz közzé az alábbi témában:

A pályázat célja:

Olyan előadások létrejöttének és továbbjátszásának a támogatása, amelyek a középiskolás réteget szólítják meg és mobilitásuknál fogva alkalmasak iskolai, tantermi vendégjátékra. A program modell értékű előadásnak tekinti a Krétakör Hamlet.ws című előadását: ilyen minőségű, ilyen logisztikai igényű, de nem feltétlenül ilyen ízlésirányú vagy stílusú előadásokat keres.

A pályázás feltételei:

- A programra olyan színházak, előadóművészeti szervezetek, közösségek, független alkotók és alkotói csoportok pályázhatnak, amelyek rendelkeznek a fenti célnak megfelelő előadással vagy előadásokkal, vagy tervezik ilyen produkciók létrehozását.
- Magánszemélyek, informális alkotói csoportok, klubok, nem jogi személyek csak pénzügyi lebonyolítóval pályázhatnak.
- Egy pályázó legfeljebb három előadást nyújthat be, minden előadásról készült anyagot külön-külön pályázatként kell elkészíteni és benyújtani.

Díjazás:

A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, a legjobb előadások meghívást kapnak a 2010. március 19-20-án a MU Színházban megrendezésre kerülő Szemlére. A Szemlén kiválasztott produkciók alkotói támogatást nyernek iskolákban történő folyamatos továbbjátszás költségeire (fellépti díj, utazás, kellék, kommunikáció stb.).

A projekt rendelkezésére álló pénzügyi keret: 25 000 000 Ft.

A támogatásra jogosult pályázók egy-egy előadásra alkalmanként legfeljebb 150 000 Ft támogatást nyerhetnek.

Egy-egy pályázó által a projekt keretében elnyerhető maximális összeg: 5 000 000 Ft.

A zsűri előnyben részesíti azokat a produkciókat, amelyek

- összesen 20-nál több előadást vállalnak;
- olyan kulturálisan és szociálisan elmaradottabb településekre vagy kerületekbe is eljutnak, ahol színházi lehetőségek nincsenek;
- téma- vagy darabválasztásukkal a célzott korosztály számára fontos kérdéseket vetnek fel;
- az előadásokhoz feldolgozó beszélgetést vagy foglalkozást társítanak.

Jelentkezési határidő: 2010. december 20. (postai bélyegző dátuma)

A pályázatokat egy példányban, kizárólag postai úton lehet elküldeni az alábbi címre: Fügetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, 8000 Székesfehérvár, Kecskeméti u. 4.

A borítékra írják rá: "Tantermi Színházi Projekt 2010".

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

- kitöltött jelentkezési lap, amely letölthető a http://www.fugeprodukcio.hu oldalról;
- szinopszis, rövid leírás az előadásról, az alkotói névsorral, szereposztással, utazólétszámmal, technikai igényekkel, max. 2 oldalban;
- pedagógiai leírás, amely tartalmazza az alkotó(k) programban való részvételi motivációjának leírását, a bemutatni kívánt produkció középiskolai közegben történő forgalmazásának indokoltságát s amennyiben ilyennel rendelkeznek: a területen szerzett eddigi tapasztalatok felsorolását, a kapcsolódó feldolgozás módját, résztvevőit;
- költségvetés egy-egy előadás továbbjátszására;
- projekt terv az előadások továbbjátszására és ütemezésére: hányszor és hol játszanák az előadást, max. 2 oldalban (projekt megvalósítási ideje: 2011. április 1. - 2012. december 31.);
- előadásfelvétel DVD-n (amennyiben már megvalósult produkcióról van szó).

A pályázókat legkésőbb január 30-ig írásban értesítjük a pályázat eredményéről.

A felkért szakmai zsűri tagjai: Gáspár Máté, Nánay István, Vekerdy Tamás.

További információ:

E-mail: kulcsarviktoria@fugeprodukcio.hu, telefon: +36-20/346-3797.