Eszter, Eliza

Korrepetitori állás - Budapest

2010.12.13. 18:39

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. december 14.

A Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet alapfokú korrepetitor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011. február 1-től 2011. június 15-ig tartó.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Budapest, Columbus utca 11.; 1145 Budapest, Újvidék tér 3.; 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: alapfokon korrepetitori feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskolai zongora tanári végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz;
- végzettséget igazoló oklevél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. február 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsi Katalin nyújt a 06-1-467-0788, +36-70-205-8139-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton, a pályázatnak a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (1145 Budapest, Columbus utca 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: alapfokú korrepetitor;

- elektronikus úton Balázsi Katalin részére a kati@szentistvanzene.sulinet.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentistvanzene.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.