Géza

Ének-szolfézs tanár - Kerepes

2010.12.21. 00:16

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. december 28.

A Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat pályázatot hirdet ének-szolfézs tanár munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: általános iskola felső tagozatos osztályaiban az ének tantárgy tanítása, az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágában szolfézs tantárgy tanítása, az iskolai énekkar vezetése.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 14 órás.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, énektanár, szolfézstanár;
- énektanítás felső tagozatban - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- főiskola, karvezető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a végzettséget igazoló dokumentumok;

- erkölcsi bizonyítvány;

- szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy László nyújt a 06-20/559-89-14-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/1207/2010., valamint a munkakör megnevezését: ének-szolfézs tanár;

- elektronikus úton Nagy László részére a nagylaszlo13@freemail.hu e-mail címen keresztül;

- személyesen: Nagy László, Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.