Ervin

Zongoratanári állás Nagykanizsán

2011.01.27. 17:50

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. február 7.

A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola pályázatot hirdet zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 óra.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Sugár út 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: zongorista növendékek oktatása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, zongora művésztanár.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Zoltán nyújt a +36-30-853-5422-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Sugár út 18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25, valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár;
vagy:
- elektronikus úton Baráth Zoltán részére a zeneiskola@chello.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.