György

Művészeti előadói állás - Budapest

2011.01.29. 19:10

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. február 11.

A Csili Művelődési Központ pályázatot hirdet művészeti előadó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest 1201, Nagy Győry István utca 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- művészeti események, művészeti tanfolyamok, művészeti szakkörök, kiállítások szervezése, működtetése;
- az intézmény arculatának megjelenítése, kiadványainak tervezése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, művelődésszervező, népművelő, andragógus, kulturális mendezser;
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- egyetem, képzőművészet;
- angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga;
- kiállításszervezés, kiadványkészítés - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
- felhasználói szintű Photoshop;
- művelődési házban szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
- jó szintű biztos eligazodás vizuális művészetek területén.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton, a pályázatnak a Csili Művelődési Központ címére történő megküldésével (1201 Budapest, Nagy Győry István utca 4-6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2011, valamint a munkakör megnevezését: művészeti előadó;
vagy:
- elektronikus úton Várhalmi András részére a varhalmi@csili.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csili.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.