Gerzson

OTDK-OTDT-TDK-TDT

2011.02.03. 17:36

Programkereső

Először indulnak zeneakadémisták az Országos Tudományos Diákköri Konferencián - a Figaro cikkében a verseny megszervezésének krónikája rajzolódik meg.
omdk logo
omdk logo

A rövidítések világában élünk. Néha az ember azt sem tudja, mi mit jelent valójában. Ez a helyzet a fent közölt betűk esetében is. Az OTDK, azaz az Országos Tudományos Diákköri Konferencia az ország legtöbb intézményében már ismert fogalom, melynek hagyománya van. Idén megpróbál­tunk ehhez a kezdeményezéshez csatlakozni. A versenyt az OTDT, vagyis az Országos Tudományos Diákköri Tanács hirdeti meg. A TDK a helyi konferencia rövidítése (Tu­dományos Diákköri Konferencia), melyet a helyi TDT (Tudományos Diákköri Tanács) hirdet meg. A többi egyetem esetében az OTDK-n való részvétel komoly presztízzsel bír, mert számukra nincs más lehetőség megmutatni, hogy mi is rejlik bennük. Egy „közismereti" szakra járó egye­temistának ez talán az egyetlen verseny, ahol összemérheti tudását az ország tehetségeivel.

A Zeneakadémián a TDT elnöke Kovács Sándor tanár úr - akinek ismételten megköszönöm áldoza­tos munkáját, hogy nem egyszer a büfében „rohantam le" egy-egy hallgató ügyében, és mindig odaadó figyelmével tisztelt meg engem. Hallgatói oldalról jómagam vagyok a verseny felelőse - persze nem egyedül intéztem a TDK lebonyolítását. A HÖK Tanulmányi Bizottságának tagjai: Nász Renáta és Sipos Soma mindvégig segítettek a korántsem egyszerű feladatban. (Már most felhívom a figyelmet arra, hogy a XXXI. OTDK-ra - ami 2013-ban kerül megrendezésre - a 2011-2012-es tavaszi félévben lesz a helyi forduló.)

 

 

Természetesen ahhoz, hogy a Zeneakadémia TDK-ja bekerülhessen az országos körforgásba, tanáraink segítségére is szükség volt. Ezért külön köszönöm - Kovács Sándor tanár úr mellett - Kaczmarczyk Adrienne tanárnő, Batta András rektor úr, Devich János tanár úr és Kutnyánszky Csaba tanár úr ön­feláldozó közreműködését, hogy az ügyünk mellé álltak és bátorí­tottak minket a néha elveszettnek látszó helyzetekben is. Az OTDK helyi fordulója a 2011-es Liszt-évre való tekintettel összefonó­dott a komponistát középpontba állító tudományos diákkonferen­ciával. A Zeneakadémia sokoldalú tanára, Kaczmarczyk Adrienne, Liszt-kutató oroszlánrészt vállalt a szervezésben, az intézményünk­ben először létrejött versenyről pedig a következőket nyilatkozta: „Az OTDK ugyan nagy múltra tekinthet vissza a magyar felsőoktatásban, de az LFZE-n, az intéz­mény sajátos profiljából fakadóan, úgy látom, még nem honosodott meg. Örülnék, ha a következő években több zeneakadémistában ébredne kedv ehhez az orszá­gos rendezvényhez, s ha igényes írásművekkel pályáznának. Úgy gondolom, a pályázók hasznára - és örömére - válhat az is, hogy az országos forduló alkalmával interdiszciplináris tapasztalatokra tehetnek szert, mint bölcsészek, leendő kollégáikkal és azok szem­léletmódjával ismerkedhetnek meg. Gratulálok az idén továbbjutottaknak, és kívánom, hogy pozitív élmény - ne csak verseny - legyen számukra az országos találkozó."

Büszke vagyok arra, hogy első alkalommal - minden nehézség ellenére - négy hallgató is képviseli egyetemünket a Sopronban 2011. április 19-21. között megrendezésre kerülő XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi Szekciójában: Loch Gergely, Nagy Dániel, Naka­hara Yusuke és Uzsaly Bence.

Loch Gergely, V. évfolyamos zenetudományi szakos hallgató Liszt Hamlet című szimfonikus költeményének szerkezetét bon­colta C-moll vagy h-moll: ez itt a kérdés című munkájában, amellyel továbbjutott az OTDK-ra. „Az OTDK házi fordulója az általam Ifjú Lisztkukacok Napja­ként reklámozott diákkonferen­cia volt november 21-én. Főképp Kaczmarczyk Adrienne tanárnő szervezőmunkájának köszönhet­tük ezt a jó hangulatú vasárnapot. Nem lenne rossz, ha gyakrab­ban lenne hasonló lehetőségünk, még ha jóval kisebb léptékű is. Nálunk, zenetudományi szako­soknál ugyanis ez a megfelelője a tanszaki koncertnek" - nyilatkozta Gergely.

Nagy Dániel, BA III. évfolyamos, muzikológia szakos hallgató Liszt történelem interpretációjáról a Hunnenschlacht kapcsán című pályaművét adta elő a Liszt kon­ferencián, a verseny házi for­dulóján. Ő is lelkiismeretesen készült a „megmérettetésre", mint az kiderül beszámolójából: „Kaczmarczyk tanárnő biztatott minket, hogy jelentkezzünk minél többen. Sikerült is találnom egy olyan témát, ami érdekesnek tűnt, és lényegében már szeptem­berre elkészültem az előadásom nagy részével, persze utána még sokat konzultáltam Kaczmarczyk tanárnővel. Biztos vagyok benne, hogy a hagyományaihoz méltóan fogjuk képviselni Sopronban a zenetudományi szakot és az egész intézményt."

Nakahara Yusuke, MA I. évfolya­mos muzikológus is tanulságosnak tartotta a rendezvényt: „Sokat tanulhattam ezen az alkalmon. Jó volna, ha a jövőben is lenne ilyen esemény, ha a Zeneakadémia ebből hagyományt teremtene." Nakahara Yusuke Költői paradig­maváltás: A töredék-fogalom áta­lakulása Liszt két svájci ciklusában című munkájával nevezett a helyi TDK-ra.

Uzsaly Bence, BA III. évfolyamos, zenekar és kórusvezető szakos hallgató tavaly még az ELTE szí­neiben nyerte meg a XXIX. OTDK Művészeti és Művészettudományi szekcióját hangszeres előadóművészként, most kipróbálja magát pedagógiai pályaművével, melynek címe: Pécsi Géza pedagó­giai rendszere. „Idén egy kis baráti unszolásra eszembe jutott, hogy van régebbről egy dolgozatom, ami egy kis csinosítással jó pálya­munka lehet a művészetpedagógia kategóriában. Kutnyánszky tanár úr segítségével átszabtam a dolgo­zatot az OTDK követelményeihez, és sikerült is továbbjutnom az országos fordulóra. Izgatottan várom a második OTDK-mat, és remélem, hogy a Zeneakadémiát is méltóképpen képviselhetem" - számolt be nekünk Bence.

Az OTDT titkárának szavait idézném: „Szívügyünk, hogy a Zeneakadémia ott legyen az OTDK-n." Eredményes felkészülést kívánunk az áprilisi fordulóra!