Piroska

Fischer Annie ösztöndíj

2011.02.08. 16:00

Programkereső

Beadási határidő: 2011. február 28.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal, hangszeres és énekes szólisták részére a Fischer Annie előadóművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtsen szólista pályájukra való felkészülésükhöz.

Ösztöndíjban részesülhet évente: 10 fő.
Pályázhatnak az 1981. január 1. után születettek.
Az ösztöndíj időtartama:
12 hónap
Az ösztöndíj összege: bruttó 80.000 Ft/hó
Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki 2011-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (a DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, illetve az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) részesül.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
Az ösztöndíjat egy éves programmal lehet megpályázni. Az ösztöndíj több személynek megosztva is adományozható, egy pályázó legfeljebb három alkalommal nyerheti el. Az ösztöndíjasnak a pályázati évben, illetve a pályázati évben kezdődő hangversenyévadban (2011. márciusától 2012. augusztus 31-ig) minimum 10, különböző műsorú, tiszteletdíj nélküli koncert fellépést kell teljesítenie.
A pályázatot elnyert ösztöndíjasokról a hangversenyrendező irodák, a fesztiválszervezők és a külföldi magyar kulturális intézetek tájékoztatást kapnak. Az ösztöndíj visszavonható. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a három intervallumot.

Benyújtandó:
1./ A pályázat mellékleteként megjelent adatlap
2./ az 1. számú melléklet, a nyilatkozat,
3./ a pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva,
4./ ha van, diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata,
5./ a pályázó művészeti területén dolgozó két elismert tanár, vagy művész ajánlása és
6./ a pályázó repertoárjának listája, amely tartalmazzon XX. századi és magyar kortárs művet/műveket is.

A pályázatokat elektronikus formában és 10 nyomtatott példányban a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton. Felelős munkatárs: Széll Ágnes, cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 31. I./2. Telefon: 266-1459, E-mail: filharm@hu.inter.net; szell.agnes@hu.inter.net

Beadási határidő: 2011. február 28.
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.
Az elbírálás határideje: a beadási határidőt követő legfeljebb 30 munkanap.
Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

A részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. honlapjáról (www.filharmoniabp.hu ) valamint itt.