Bernadett

Kodály Zoltán ösztöndíj

2011.02.08. 15:34

Programkereső

Beadási határidő: 2011. február 28.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal zeneszerzők, zenetudósok, zenekritikusok részére a Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez.

Ösztöndíjban részesülhet: évente 8 fő
Pályázhatnak 1976. január 1. után születettek.
Az ösztöndíj időtartama:
12 hónap
Az ösztöndíj bruttó összege: 80 000 Ft/hó

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki 2011-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (a DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, illetve az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) részesül.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
Az ösztöndíjat egy éves programmal lehet megpályázni. Az ösztöndíj több személynek megosztva is adományozható, egy pályázó legfeljebb három alkalommal nyerheti el. Az ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíj időtartama alatt készített művek publikálásánál, előadások alkalmával feltünteti, hogy Kodály Zoltán ösztöndíjas.

Benyújtandó:
1./ A pályázat mellékleteként megjelent adatlap,
2./ az 1. számú melléklet, a nyilatkozat,
3./ egyetemi diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata,
4./ szakmai önéletrajz
5./ részletes munkaterv
6./ a pályázó eddigi szakmai tevékenységének dokumentációja, egy partitúra vagy tanulmány

A pályázatokat elektronikus formában és 9 nyomtatott példányban a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton. Felelős munkatárs: Széll Ágnes, cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 31. I./2. Telefon: 266-1459, E-mail: filharm@hu.inter.net; szell.agnes@hu.inter.net

Beadási határidő: 2011. február 28.
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.
Az elbírálás határideje: a beadási határidőt követő legfeljebb 30 munkanap.
Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

A részletes pályázati elhívás és a pályázati adatlap letölthető a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. honlapjáról (www.filharmoniabp.hu ) valamint itt.