Gábor, Karina, Ders

Koncert-és rendezvényszervezői állás a Zeneakadémián

2011.03.06. 11:12

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. március 22.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem pályázatot hirdet koncert- és rendezvényszervezési vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: határozott idejű, 2 évre szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hallgati hangversenyek, az egyetem saját rendezésű hangversenyeinek belföldi, esetenként külföldi, valamint a Zeneakadémia reprezentatív eseményeihez kapcsolódó teljes körű tervezése és megrendezésének szervezése a vezetése alá tartozó munkatársi gárda segítségével és az egyetem rektorának szakmai felügyelete mellett.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-egyetem;
-angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás;
-kulturális területen megegyező, vagy hasonló munkakörben - legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-egyetem, Közgazdaságtudományi Egyetem Marketing és PR szakirány;
-zenekari koncertek szervezése területén szerzett gyakorlat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai;
-a munkakörre vonatkozó elképzelések ismertetése;
-szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. május 2. napja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Südi András nyújt, a 462-4644 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. Humánpolitikai Osztály)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR.191/2011 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A bírálóbizottság véleménye, a főigazgató javaslata alapján, a rektor adja a vezetői megbízást.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.