Benedek

Iskolaigazgatói állás Óbudán

2011.03.17. 10:40

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. március 31.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat pályázatot hirdet igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2011.08.01-2016.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1034 Budapest, Nagyszombat utca 27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zeneiskola igazgatói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, zeneművészeti;
- legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat;
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz;
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- hitelesített oklevél másolatok;
- nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a 138/1992. (X.08.) Korm. rendelet 5.§ (10) bekezdésében foglaltak szerint véleményük kialakításához a pályázat tartalmát megismerhetik;
- szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, vezetői program.

A beosztás betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gaál Jenőné nyújt, a 437-86-57 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV-256/10/2011. , valamint a beosztás megnevezését: iskolaigazgató.
vagy
- személyesen: Gaál Jenőné, Budapest, 1033 Budapest, Laktanya utca 4. II .

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obuda.hu honlapon szerezhet. 

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.