Klaudia

Énektanári állás Sopronban

2011.03.26. 14:24

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. április 11..

A soproni Széchenyi István Gimnázium pályázatot hirdet ének szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 18 órás.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Templom utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ének tantárgy gimnáziumi tanítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, ének szak.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- diploma másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1. napjától.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Judit nyújt, a 99/505-390 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Gimnázium Sopron címére történő megküldésével (9400 Sopron, Templom utca 26. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2011 , valamint a munkakör megnevezését: ének szakos tanár.
vagy
- Elektronikus úton Nagy Judit részére a njudit@szig.sopron.hu E-mail címen keresztül.
- Személyesen: Nagy Judit, Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Templom utca 26. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://szig.sopron.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.