Fülöp, Evelin

Énektanári állás Gyömrőn

2011.04.11. 12:50

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. május 31.

A Gyömrői Fekete István Általános Iskola és Szakiskola pályázatot hirdet felső tagozatos ének szakos tanár munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2012. augusztus 31. -ig tartó.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ének órák a felső tagozaton, énekkar.

Pályázati feltételek:
- főiskola, ének-zene szakos tanár.

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- diploma;
- erkölcsi bizonyítvány;
- szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdú András nyújt, a 29 331 311 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola címére történő megküldésével (2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2011/0323 , valamint a munkakör megnevezését: ének szakos.
vagy
- Elektronikus úton Hajdú András részére a HajduA@fekete-gyomro.sulinet.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.