Orbán

Zongoratanári állás Körmenden

2011.04.14. 10:15

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. május 31.

A körmendi Kölcsey Utcai Áltálános Iskola és AMI zongoratanári munkakör betöltésére pályázatot hirdet

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9900 Körmend, Kölcsey utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongora tanszakra jelentkező tanulók oktatása, az oktatással kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása.

Pályázati feltételek:
- főiskola, zongoratanár;
- büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz;
- oklevélmásolat.

A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Árpád nyújt, a 06-94-594-398 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Körmend címére történő megküldésével (9900 Körmend, Kölcsey utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43 , valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.
- Elektronikus úton Szukics Gáborné részére a kolcsey.altalanosiskola@kormend.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.