Konstantin

Gitártanári állás Nagyrédén

2011.04.18. 10:56

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. június 1.

A Nagyrédei Szent Imre Általános Iskola Könyvtár és AMI pályázatot hirdet gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 10-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a zeneiskola gitár szakos növendékeinek oktatása.

Pályázati feltételek:
- főiskola, gitártanári végzettség;
- büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz;
- eredeti vagy hiteles oklevélmásolat;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sánta Éva nyújt, a 06/37 573-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Szent Imre Általános Iskola Könyvtár és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Nagyréde címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 481/2010 , valamint a munkakör megnevezését: gitár tanár.
- Elektronikus úton Sánta Éva részére a sulirede@t-online.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.