Konstantin

A Győri Nemzeti Színház kulturális szervezőt keres

2011.04.20. 10:26

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. április 26.

A Győri Nemzeti Színház pályázatot hirdet kulturális szervező munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Érvényesíti a közönségszervezési és művészeti propaganda közművelődési szemléletét, folyamatosan gondozza a kapcsolatok fórumait. Gondoskodik a színházi szervezési-, művészeti-, reklámpropaganda interneten történő megjelenéséről.
Felveszi a jegy-, és bérletigényeket, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást. Részt vesz a bérletezési folyamat előkészítésében, lebonyolításában. Kezeli és folyamatosan karbantartja a "tickets" számítógépes programot. Kapcsolatot tart a külső szervezetekkel, intézményekkel.

Pályázati feltételek:
- középiskola/gimnázium;
- német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás;
- professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások);
- büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- magabiztos fellépés, kreativitás, önállóság, terhelhetőség, precizitás;
- kellemes beszédhang, kiemelkedő kommunikációs készség;
- színház iránt érzett elkötelezettség, rugalmas munkavégzés;
- jó problémamegoldó- és szervezőkészség;
- informatikai, számviteli ismeretek;
- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- végzettséget igazoló dokumentumok;
- fényképes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pottyondy Nóra kulturális menedzser nyújt a 20/37 765 37 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Győri Nemzeti Színház címére történő megküldésével (9022 Győr, Czuczor G. utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 650-68/2011. , valamint a munkakör megnevezését: kulturális szervező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.