Fülöp, Evelin

Zongora- és gitártanári állás Üllőn

2011.04.22. 10:56

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. június 15.

Az Üllői Harmónia Zeneiskola pályázatot hirdet zongora-, furulya-, és klarinéttanári állás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: Pest megye, 2225 Üllő, Pesti út 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: zongoratanítás, korrepetíció.

Pályázati feltételek: főiskola, zongoratanár

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletraj;
- diplomamásolat eredeti diploma bemutatásával.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 22.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hofbauer-Mezei Márta nyújt, a 06/30-433-11-43 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Harmónia Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2225 Üllő, Pesti út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2011/2. , valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.
- Elektronikus úton Hofbauer-Mezei Márta részére a mhkismeze@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok feldolgozása és személyes beszélgetés alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.harmonia-zeneiskola.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Harmónia Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Harmónia Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

gitártanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2225 Üllő, Pesti út 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

gitároktatás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, gitártanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ szakmai önéletrajz, diploma másolat, az eredeti bemutatásával

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2011. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hofbauer-Mezei Márta nyújt, a 06/30-433-11-43 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Harmónia Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2225 Üllő, Pesti út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2011/4. , valamint a munkakör megnevezését: gitártanár. § Postai úton, a pályázatnak a Harmónia Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2225 Üllő, Pesti út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2011/4., valamint a munkakör megnevezését: gitártanár.

§ Elektronikus úton Hofbauer-Mezei Márta részére a mhkismeze@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatok megismerése után személyes beszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.harmonia-zeneiskola.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. április 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.