Fülöp, Evelin

Magánének- és szolfézstanári állások a Józsefvárosban

2011.04.23. 11:25

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. május 6.

A Józsefvárosi Zeneiskola - Budapest pályázatot hirdet magánénektanár illetve szolfézstanár munkakörök betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Budapest, 1082 Budapest, Nap utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: félállásban történő magánének- / szolfézstanítás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, magánénektanár / szolfézstanár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget igazoló oklevél;
-  szakmai önéletrajz;
- erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:  magánénektanári állás esetében legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal, szolfézstanári állás esetében legkorábnan szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Szatmári Éva nyújt, a 334 37 81 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Zeneiskola - Budapest címére történő megküldésével (1082 Budapest, Nap utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/35/2011. , valamint a munkakör megnevezését: magánénektanár vagy szolfézstanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes beszélgetés, próbatanítás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 30. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a jozeneiskola.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.