Eszter, Eliza

Művészettanári állás Zalaegerszegen

2011.04.25. 11:25

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. május 6.

Az Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ gimnázium intézményegysége pályázatot hirdet művészetek, rajz szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 9 órás.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: tantárgyfelosztás szerinti tanórák ellátása, gimnáziumi tanulók nevelése-oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
- egyetem, művészetek/rajz szakos középiskolai tanár;
- alapszintű internetes alkalmazások;
- alapszintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- pedagógus szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:
- jó szintű, kooperatív tanítási módszerek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a végzettségeket igazoló dokumentumok közjegyző által hitelesített másolatai;
- szakmai életrajz;
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethyné Lövey Zsuzsanna nyújt, a 92/549-403; 06-30/401-0650 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-91/2011. , valamint a munkakör megnevezését: művészetek, rajz szakos középiskolai tanár .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.apaczaizeg.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.