Hella

Szolfézstanár-korrepetítori állás Biatorbágyon

2011.04.26. 17:41

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. május 31.

A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet szolfézstanár, korrepetítor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011. szeptember 1-től 2012. június 30-ig tartó.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2051 Biatorbágy, Baross G. utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szolfézs és zeneirodalom tanítása, hangszeres növendékek zongorakísérete

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) jogszabályokban meghatározottak szerint rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
- főiskola;
- diploma másolat, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- korrepetítori végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- diploma másolat;
- erkölcsi bizonyítvány;
- önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korbuly Klára nyújt, a 06-30/337-4792 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross G. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2011/5 , valamint a munkakör megnevezését: szolfézstanár, korrepetítor. 
- Elektronikus úton Korbuly Klára részére a igazgato.pmami@biatorbagy.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.