Emil, Csanád

Az NKA pályázati felhívása gyermekképeskönyv illusztrálására

2011.04.27. 11:27

Programkereső

Beadási határidő: 2011. május 13.

A Nemzeti Kluturális Alap Iparművészeti Szakmai Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet gyermekképeskönyv illusztrálására. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény LXVII. Nemzeti Kulturális fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást és nevezési díjat.

Altéma kódszáma: 1702

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium maximum 7 magyar illusztrátort támogat 3-7 éves korú gyermekek részére képeskönyv (választott irodalmi alkotás - mese, vers, vagy mondóka -) illusztrálására, személyenként maximum 700.000 forinttal.

A képeskönyv terjedelme: 13-16 dupla oldal.

A pályázó magánszemély (illusztrátor) lebonyolítón keresztül pályázhat, a lebonyolító iparművészeti szakmai szervezet lehet.

A pályázathoz csatolni kell:
- a szinopszist és a story boardot;
- minimum dupla oldalas kidolgozást;
- szakmai önéletrajzot;
- az elkészítés időbeli munkatervét.

A képeskönyvet 2012. április 30-ig kell elkészíteni.

Elszámoláshoz mellékelni kell beszámolóként a lektorált képeskönyv (lektori véleménnyel) színes másolatát.

A támogatott pályázatok közül maximum a legjobb három képeskönyv kiadását a kollégium előkészíti és támogatja. ( A kiadásra kiválasztott képeskönyv eredeti kéziratát kell beadni!)

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. május 13-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H - 1388 Budapest, Pf. 82). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphat.

A teljes kiírás elérhető az NKA honlapján.