Eszter, Eliza

Az NKA pályázati felhívása múzeumpedagógiai programok megvalósítására

2011.04.27. 10:27

Programkereső

Beadási határidő: 2011. május 16.

A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódó múzeumpedagógiai programok és rendezvények megvalósítására, valamint a hozzájuk tartozó múzeumpedagógiai kiadványok megjelentetésére.

Altéma kódszáma: 2308

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást és nevezési díjat.

Pályázhatnak:
- Érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A működési engedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell;
- Határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A muzeális intézményi státust a pályázónak hivatalos dokumentummal igazolnia kell.

Pályázni a 2011. október 1-2011. november 13. között megvalósuló programokra lehet.

Nem nyújtható be olyan pályázat, amely kizárólag a múzeumpedagógiai kiadványok megjelentetésére vonatkozik.

Igényelhető támogatás: maximum 300 ezer Ft/pályázat

A pályázattal támogatni kívánja a kollégium a következő tematikákhoz kapcsolódó rendezvényeket, múzeumpedagógiai programokat, amelyeken

1. "A pincétől a padlásig a múzeumban" téma keretében
- a múzeumi tevékenységgel, foglalkozással, különleges tárgyakkal, látogatók elől elzárt területekkel, különleges történetekkel ismerkedhet meg a látogató.

2. A "Fedezd fel a múltad!" téma keretében
- a helyi közösség tagjait szólítja meg, és elősegíti, hogy a múzeumi gyűjtemény, kiállítás, de ezen túl saját tárgyaik megismerésével is erősítsék kötődésüket hagyományaikhoz, a természeti és kulturális örökséghez.

3. A "Múzeumi a' la carte - Múzeumok délidőben" téma keretében
- a nem szokványos időpontban vagy időtartamban megvalósuló programokkal hívja fel a múzeumlátogatással szerezhető élményekre és tudásra a figyelmet, olyan célcsoportok tagjai számára, akik eddig nem, vagy csak ritkán látogatták a múzeumokat.

4. A "Nagy Rajzolás" téma keretében
- múzeumi helyszíneken, a múzeumhoz, gyűjteményéhez, kiállításához, kiadványához kapcsolódva, de a megszokott keretekből, művészeti technikákból kilépve, változatos formában „jelet hagyhat" és közösségi élményt szerezhet a program résztvevője.

5. A "Múzeumi őszbúcsúztató" téma keretében
- különleges múzeumi kalandra hívja a közösen tanulni, szórakozni, kikapcsolódásra vágyó látogatókat.

A pályázathoz csatolni kell:
- az altéma kódszámával ellátott betétlapot;
- a megvalósítani kívánt rendezvény és/vagy múzeumpedagógiai program rövid, sajtóban is közzétehető leírását a választott téma (1-5) valamelyikének megjelölésével, a rendezvény pontos címével (max. 500 karakter). Több téma is választható egy pályázaton belül a pályázható összeg (300.000 forint) határáig;
- a megvalósítani kívánt rendezvény és/vagy múzeumpedagógiai program részletes leírását, benne:

› a rendezvény témájának aktualitása, társadalmi relevanciája (max. 2500 karakter);
› a program üzenete, célcsoportjai (max. 500 karakter);
› pr-, reklám-, marketingtervet (max. 3000 karakter);
› a kiadvány szinopszisát és/vagy tartalomjegyzékét;
› hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot;
› elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

Múzeumpedagógiai program/ rendezvény megvalósítása esetén:
- szakmai anyagköltségre (a foglalkozás alapanyag és fogyóeszköz igénye),
- hangosításra (szolgáltatás vagy eszköz bérleti díj),
- pr-költségre,
- előadói honoráriumra (csak számlás kifizetés lehetséges).

Kiadvány(-ok) megjelentetése esetén:
- nyomdai előkészítésre,
- nyomdaköltségre,
- digitális megjelentetés esetén ezeken túl:

› a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
› gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:
- a több korosztály, ill. látogatói csoport, különösen a fiatalok és a családos látogatók számára kidolgozott programok,
- az „élethosszig" tartó ismeretszerzést elősegítő programok.

A pályázat elbírálásának szempontjai:
- a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
- az elérendő cél mérhetősége,
- a költségvetés realitása,
- a pályázat igényessége.

A benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal együtt érvényes!

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 8 millió forint

A pályázatok 1 példányban 2011. május 16-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére. (H - 1388 Budapest, Pf. 82).

A teljes kiírás elérhető az NKA honlapján