Dezső

Ütőtanári és népi énektanári állás Biatorbágyon

2011.04.28. 09:47

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. május 31

A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet ütőtanári munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2051 Biatorbágy, Baross G. utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ütőtanítás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola;
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- tanítási gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- diplomamásolat;
- erkölcsi bizonyítvány;
- önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korbuly Klára nyújt, a 06-30/337-4792 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross G. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2011/6 , valamint a munkakör megnevezését: ütőtanár.
- Elektronikus úton Korbuly Klára részére a igazgato.pmami@biatorbagy.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 15.

≈≈≈ 

A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet népi énektanári munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011. szeptember 1-2012 június 30-ig tartó.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 10 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2051 Biatorbágy, Baross G. utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: népi ének tanítása egyéni oktatásban, csoportosan.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- tanítási gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- diplomamásolat;
- erkölcsi bizonyítvány;
- önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korbuly Klára nyújt, a 06-30/337-4792 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-  Postai úton, a pályázatnak a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross G. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2011/7 , valamint a munkakör megnevezését: népi ének tanár. 
- Elektronikus úton Korbuly Klára részére a igazgato.pmami@biatorbagy.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 15.

A pályázati kiírások közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírások a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazzák, így azok tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.