Eszter, Eliza

Ének-történelem szakos tanári állás Szombathelyen

2011.05.01. 14:39

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. május 10.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium pályázatot hirdet ének-történelem szakos tanár, ének vezető tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Bolyai János utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Történelem tantárgyból az általános iskola 5-8. évfolyamának, ének-zene tantárgyból az általános iskola 1-8. osztályának és a 8 osztályos gimnázium 5-12.évfolyamának tanítása, kórusvezetői, illetve szakvezető tanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, ének-történelem szakos tanári végzettség;
- az elbírálásnál előnyt jelent: tánc-és drámapedagógusi végzettség;
- minimum 5 éves szakmai gyakorlat;
- kórusvezetői tapasztalat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Bolyai János utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bolyai J.Gy.Ált.Isk., valamint a munkakör megnevezését: ének-történelem szakos tanár, ének vezető tanár.
- Személyesen: Károly Frigyes igazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Bolyai János utca 11.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az intézményre vonatkozó pályázati elbírálási rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.