Orbán

Ének-német szakos tanári állás Kispesten

2011.05.04. 10:32

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. május 16.

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium pályázatot hirdet ének-német szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2011- 08. 16-tól 2012.08.15-ig -ig tartó. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest, 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ének és német szaktanári feladatok ellátása, oktató-nevelő munka 9-13. évfolyamon.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, ének-német szakos tanár;
- erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- egyetem.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 16.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium címére történő megküldésével (1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/104/2011 , valamint a munkakör megnevezését: ének-német szakos középiskolai tanár.
vagy
- Elektronikus úton Petrovics Judit részére a kdfg19@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.