Hella

Ének-zene tanári állás Tatabányán

2011.05.11. 09:34

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. július 15.

A tatabányai Kereskedelmi, Vendéglátó- és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola pályázatot hirdet ének-zene szakos tanár munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 9 órás.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Kós Károly utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ének-zene órák tartása, énekkar, pedagógus tevékenységhez kötött adminisztráció, ügyelet. Valamint mindazon tevékenységek, melyeket a Közoktatási Törvény és a végrehajtási rendelete a pedagógus munkakörhöz rendel.

Pályázati feltételek:
- egyetem, vagy szakirányú főiskolai végzettség;
- szakirányú, legalább 3-5 év szakmai tapasztalat;
- büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- diplomamásolat;
- erkölcsi bizonyítvány;
- szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Imréné igh. nyújt, a 34/317-077-13 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kereskedelmi, Vendéglátó-és Idegenforgami Szakközép- és Szakiskola címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Kós Károly utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁGE-121/2011., valamint a munkakör megnevezését: ének-zene szakos tanár.
- Elektronikus úton Szalai Imre igazgató részére a keri@keri-tbanya.sulinet.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Meghallgatás a szakirány szerinti igazgatóhelyettes jelenlétében.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.