Eszter, Eliza

Énektanári állás Heves megyében

2011.05.18. 10:57

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. június 30.

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola - Zagyvaszántó pályázatot hirdet biológia-technika vagy biológia-ének vagy ének-technika szakos tanári munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3031 Zagyvaszántó, Rákóczi út 27-29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Biológia-technika, biológia-ének, ének-technika szak oktatása 5-8. évfolyamon.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, biológia-technika, biológia-ének, ének-technika szakos tanár;
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- főiskola, mind a három szak: biológia, ének, technika szakos tanári végzettség;
- kompetencia-alapú oktatásban való gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat;
- harmadik szakként a testnevelés szakos tanári végzettség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Samu László igazgató nyújt, a (37) 586-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-
Postai úton, a pályázatnak a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola - Zagyvaszántó címére történő megküldésével (3031 Zagyvaszántó, Rákóczi út 27-29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81./2011 , valamint a munkakör megnevezését: biológia-technika vagy biológia-ének vagy ének-technika szakos tanár.
ÉS
- Elektronikus úton Samu László részére a suli@zaltisk.sulinet.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.